Türkiye’nin cumhurbaşkanları

Türkiye 20. Cumhurbaşkanlığı seçimi için sandık başına gitti. 1923’den bugüne kadar 19 seçim yapıldı, 11 cumhurbaşkanı seçildi. Mustafa Kemal Atatürk ve İsmet İnönü bu makama 4’er kez seçilirken Celal Bayar ise 3 kez seçildi.

Türkiye’nin cumhurbaşkanları

Türkiye 20. Cumhurbaşkanlığı seçimi için sandık başına gitti. 1923’den bugüne kadar 19 seçim yapıldı, 11 cumhurbaşkanı seçildi. Mustafa Kemal Atatürk ve İsmet İnönü bu makama 4’er kez seçilirken Celal Bayar ise 3 kez seçildi.

08 Nisan 2018 Pazar 22:05
Türkiye’nin cumhurbaşkanları
banner84

Cumhurbaşkanlarımız 

M. Kemal ATATÜRK

M. Kemal ATATÜRK

Görev Süresi:

29 Ekim 1923 - 10 Kasım 1938

İsmet İNÖNÜ

İsmet İNÖNÜ

Görev Süresi:

11 Kasım 1938 - 22 Mayıs 1950

Celal BAYAR

Celal BAYAR

Görev Süresi:

22 Mayıs 1950 - 27 Mayıs 1960

Cemal GÜRSEL

Cemal GÜRSEL

Görev Süresi:

27 Mayıs 1960 - 28 Mart 1966

Cevdet SUNAY

Cevdet SUNAY

Görev Süresi:

28 Mart 1966 - 28 Mart 1973

Fahri KORUTÜRK

Fahri KORUTÜRK

Görev Süresi:

6 Nisan 1973 - 6 Nisan 1980

Kenan EVREN

Kenan EVREN

Görev Süresi:

9 Kasım 1982 - 9 Kasım 1989

Turgut ÖZAL

Turgut ÖZAL

Görev Süresi:

9 Kasım 1989 - 17 Nisan 1993

Süleyman DEMİREL

Süleyman DEMİREL

Görev Süresi:

16 Mayıs 1993 - 16 Mayıs 2000

Ahmet Necdet SEZER

Ahmet Necdet SEZER

Görev Süresi:

16 Mayıs 2000 - 28 Ağustos 2007

Abdullah GÜL

Abdullah GÜL

Görev Süresi:

28 Ağustos 2007 - 28 Ağustos 2014,

------------------------------------------------------------------------------------------

Recep Tayyip Erdoğan

Aslen Rizeli olan Recep Tayyip Erdoğan 26 Şubat 1954'te İstanbul'da doğdu. 1965 yılında Kasımpaşa Piyale İlkokulu'ndan, 1973 yılında ise İstanbul İmam Hatip Lisesi'nden mezun oldu. Fark dersleri sınavını vererek Eyüp Lisesi'nden de diploma aldı. Üniversiteyi Marmara Üniversitesi İktisadî ve Ticarî Bilimler Fakültesi'nde okuyan Erdoğan, bu okuldan 1981 yılında mezun oldu.

Gençlik yıllarından itibaren sosyal hayat ve siyasetle iç içe bir yaşamı tercih eden Erdoğan, disiplinli ekip çalışmasının ve takım ruhunun önemini kendisine çok genç yaşlarda öğreten futbolla 1969-1982 yılları arasında amatör olarak ilgilendi. Aynı zamanda bu yıllar, genç bir idealist olarak memleket meseleleri ve toplumsal sorunlarla ilgilenen Recep Tayyip Erdoğan'ın aktif politikaya adım attığı döneme rastlamaktadır.

Lise ve üniversite yıllarında Millî Türk Talebe Birliği öğrenci kollarında aktif görev alan Recep Tayyip Erdoğan, 1976 yılında MSP Beyoğlu Gençlik Kolu Başkanlığı'na ve aynı yıl MSP İstanbul Gençlik Kolları Başkanlığı'na seçildi. 1980 yılına kadar bu görevlerini sürdüren Erdoğan, siyasi partilerin kapatıldığı 12 Eylül döneminde, özel sektörde bir süre müşavirlik ve üst düzey yöneticilik yaptı.

1983 yılında kurulan Refah Partisi ile fiilî siyasete geri dönen Recep Tayyip Erdoğan, 1984 yılında Refah Partisi Beyoğlu İlçe Başkanı, 1985 yılında ise Refah Partisi İstanbul İl Başkanı ve Refah Partisi MKYK üyesi oldu. İstanbul İl Başkanlığı görevi sırasında diğer siyasi partiler için de model olan yeni bir örgütsel yapı geliştiren Erdoğan, bu dönemde özellikle kadınların ve gençlerin siyasete katılımını artırmaya yönelik çalışmalar yaptı; siyasetin tabana yayılarak geniş halk kitleleri tarafından benimsenip itibar görmesi yolunda önemli adımlar attı. Bu yapılanma, mensubu bulunduğu Refah Partisi'ne 1989 Beyoğlu yerel seçimlerinde büyük bir başarı kazandırırken, yurt genelinde de parti çalışmaları için örnek teşkil etti.

27 Mart 1994 yerel seçimlerinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Recep Tayyip Erdoğan, siyasî yeteneği, ekip çalışmasına verdiği önem, insan kaynakları ve malî konulardaki başarılı yönetimiyle dünyanın en önemli metropollerinden biri olan İstanbul'un kronikleşmiş sorunlarına doğru teşhis ve çözümler üretti. Su sorunu, yüzlerce kilometrelik yeni boru hatlarının döşenmesiyle; çöp sorunu ise dönemin en modern geri-dönüşüm tesislerinin kurulmasıyla çözümlendi. Hava kirliliği sorunu Erdoğan döneminde geliştirilen doğalgaza geçiş projeleriyle son bulurken, kentin trafik ve ulaşım açmazına karşı 50'den fazla köprü, geçit ve çevre yolu inşa edildi; sonraki dönemlere ışık tutacak birçok proje geliştirildi. Belediye kaynaklarının doğru kullanımı ve yolsuzluğun önlenmesi amacıyla olağanüstü önlemler alan Erdoğan, 2 milyar dolar borçla devraldığı İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin borçlarını büyük ölçüde ödedi ve bu arada 4 milyar dolarlık yatırım gerçekleştirdi. Böylece, Türkiye'nin belediyecilik tarihinde yeni bir çığır açan Erdoğan, bir yandan diğer belediyelere örnek olurken, bir yandan da halk nezdinde büyük bir güven kazandı.

Recep Tayyip Erdoğan, 12 Aralık 1997'de Siirt'te halka hitaben yaptığı konuşma sırasında, Millî Eğitim Bakanlığı tarafından öğretmenlere tavsiye edilen ve bir devlet kuruluşu tarafından yayınlanan bir kitaptaki şiiri okuduğu için hapis cezasına mahkum edildi ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevine son verildi.

Recep Tayyip Erdoğan, 4 ay kaldığı cezaevinden çıktıktan sonra kamuoyunun ısrarlı talebi ve gelişen demokratik sürecin bir sonucu olarak 14 Ağustos 2001'de arkadaşlarıyla birlikte Adalet ve Kalkınma Partisi'ni (AK Parti) kurdu ve Kurucular Kurulu tarafından AK Parti'nin Kurucu Genel Başkanı seçildi. Milletin teveccüh ve güveni AK Parti'yi daha kuruluşunun ilk yılında Türkiye'nin en geniş halk desteğine sahip siyasî hareketi haline getirdi ve 2002 yılı genel seçimlerinde üçte ikiye yakın parlamento çoğunluğuyla (363 milletvekili) tek başına iktidara taşıdı.

Hakkındaki mahkeme kararı nedeniyle 3 Kasım 2002 seçimlerinde milletvekili adayı olamayan Erdoğan, yapılan yasal düzenlemeyle milletvekili adaylığının önündeki yasal engelin kalkması üzerine, 9 Mart 2003'te Siirt ili milletvekili yenileme seçimine katıldı. Bu seçimde oyların yüzde 85'ini alan Erdoğan, 22. Dönem Siirt Milletvekili olarak parlamentoya girdi.

15 Mart 2003 tarihinde Başbakanlık görevini üstlenen Recep Tayyip Erdoğan, aydınlık ve sürekli kalkınan bir Türkiye idealiyle, hayatî öneme sahip birçok reform paketini kısa süre içinde uygulamaya koydu. Demokratikleşme, şeffaflaşma ve yolsuzlukların engellenmesi yolunda büyük mesafeler katedildi. Buna paralel olarak ülke ekonomisi ve toplum psikolojisini olumsuz yönde etkileyen ve onyıllardır çözülemeyen enflasyon kontrol altına alındı, itibarını yeniden kazanan Türk Lirası'ndan 6 sıfır atıldı. Devletin borçlanma faiz oranları aşağı çekildi, kişi başına düşen millî gelirde büyük artış gerçekleştirildi. Ülke tarihinde daha önce görülmemiş hız ve sayıda baraj, konut, okul, yol, hastane ve enerji santrali hizmete girdi. Bütün bu olumlu gelişmeler, bazı yabancı gözlemciler ve Batılı liderler tarafından "Sessiz Devrim" olarak adlandırıldı.

Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Birliği'ne giriş sürecinde ülke tarihinin dönüm noktası olarak nitelenen başarılı girişimlerine ek olarak, akılcı dış politikası ve yoğun ziyaret-temas trafiğiyle Kıbrıs sorununun kalıcı çözüme kavuşturulması ve dünyanın çeşitli ülkeleriyle verimli ilişkiler geliştirilmesi konularında önemli adımlar attı. Tesis edilen istikrar ortamı iç dinamikleri harekete geçirirken, Türkiye'yi bir merkez ülke haline getirdi. Türkiye'nin ticaret hacmi ve siyasal gücü, yalnız içinde bulunduğu coğrafî bölgede değil, uluslararası alanda da hissedilir düzeyde arttı.

Recep Tayyip Erdoğan, 22 Temmuz 2007 genel seçimlerinde %46.6 oy alarak büyük bir zafer kazanan Ak Parti’nin Genel Başkanı olarak Türkiye Cumhuriyeti’nin 60. Hükümeti’ni kurdu ve tekrar güvenoyu aldı.

Recep Tayyip Erdoğan, 12 Haziran 2011 seçimlerinden de daha büyük bir zaferle çıktı ve % 49.8 oy alarak 61. Hükümeti kurdu.

10 Ağustos 2014 Pazar günü, Türk siyasi tarihinde ilk kez doğrudan halkın oylarıyla ve ilk turda 12. Cumhurbaşkanı seçildi.

16 Nisan halk oylamasında kabul edilen Anayasa değişikliği ile Cumhurbaşkanının partili olabilmesinin önünün açılmasının ardından Recep Tayyip Erdoğan, 21 Mayıs 2017 tarihinde gerçekleştirilen 3. Olağanüstü Büyük Kongrede, kurucusu olduğu AK Parti'nin Genel Başkanlığına yeniden seçildi.

Recep Tayyip Erdoğan evli ve 4 çocuk babasıdır.

-------------------------------------------------------------------------------

TÜRKİYE’NİN CUMHURBAŞKANLARININ SEÇİLME ORANLARI

Mustafa Kemal Atatürk

İlk seçiliş – 29 Ekim 1923 Ana madde: 1923 Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Seçimi. 281 milletvekilinin 158’i oylamaya katıldı. Mustafa Kemal Atatürk 1. turda oybirliğiyle seçildi.

İkinci seçiliş – 1 Kasım 1927 Ana madde: 1927 Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Seçimi. 316 milletvekilinin 288’i oylamaya katıldı. Mustafa Kemal Atatürk 1. turda oybirliğiyle seçildi.

Üçüncü seçiliş – 4 Mayıs 1931 Ana madde: 1931 Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Seçimi 317 milletvekilinin 289’u oylamaya katıldı. Mustafa Kemal Atatürk 1. turda oybirliğiyle seçildi.

Dördüncü seçiliş – 1 Mart 1935 Ana madde: 1935 Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Seçimi. 399 milletvekilinin 386’sı oylamaya katıldı. Mustafa Kemal Atatürk 1. turda oybirliğiyle seçildi.

İsmet İnönü

İlk seçiliş – 11 Kasım 1938 Ana madde: 1938 Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Seçimi 399 milletvekilinin 348’i oylamaya katıldı. İsmet İnönü 1. turda oybirliğiyle seçildi.

İkinci seçiliş – 3 Nisan 1939 Ana madde: 1939 Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Seçimi 429 milletvekilinin 413’ü oylamaya katıldı. İsmet İnönü oybirliğiyle seçildi.

Üçüncü seçiliş – 8 Mart 1943 Ana madde: 1943 Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Seçimi 455 milletvekilinin 435’i oylamaya katıldı. İsmet İnönü 1. turda oybirliğiyle seçildi.

Dördüncü seçiliş – 5 Ağustos 1946 Ana madde: 1946 Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Seçimi 465 milletvekilinin 451’i oylamaya katıldı. İsmet İnönü 1. turda 388 oyla seçildi.

Celâl Bayar

İlk seçiliş – 22 Mayıs 1950 Ana madde: 1950 Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Seçimi 487 milletvekilinin 453’ü oylamaya katıldı. Celâl Bayar 1. turda 387 oyla seçildi.

İkinci seçiliş – 14 Mayıs 1954 Ana madde: 1954 Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Seçimi 541 milletvekilinin 513’ü oylamaya katıldı. Celâl Bayar 1. turda 486 oyla seçildi.

Üçüncü seçiliş – 1 Kasım 1957 Ana madde: 1957 Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Seçimi 610 milletvekilinin 413’ü oylamaya katıldı. Celâl Bayar 1. turda oybirliğiyle seçildi.

Cemal Gürsel

Seçiliş – 26 Ekim 1961 Ana madde: 1961 Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Seçimi 638 milletvekilinin 607’si oylamaya katıldı. Cemal Gürsel 1. turda 434 oyla seçildi.

Cevdet Sunay

Seçiliş – 28 Mart 1966

Ana madde: 1966 Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Seçimi 634 milletvekilinin 532’si oylamaya katıldı. Cevdet Sunay 1. turda 461 oyla seçildi.

Fahri Korutürk

Seçiliş – 6 Nisan 1973 Ana madde: 1973 Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Seçimi 635 milletvekilinin 557’si oylamaya katıldı. Fahri Korutürk 15. turda 365 oyla seçildi.

Kenan Evren

Seçiliş – 7 Kasım 1982 Ana maddeler: 1982 Türkiye Cumhuriyeti Halk Oylaması ve Türkiye Cumhuriyeti Anayasası (1982)

Kenan Evren TBMM’de seçilmedi. 2709 sayılı T.C. Anayasasının halkoyu ile kabulü sonucu Anayasanın Geçici 1’inci maddesi uyarınca Cumhurbaşkanı sıfatını kazandı.

Turgut Özal

Seçiliş – 31 Ekim 1989 Ana madde: 1989 Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Seçimi 450 milletvekilinin 285’i oylamaya katıldı. Turgut Özal 3. turda 263 oyla seçildi.

Süleyman Demirel

Seçiliş – 16 Mayıs 1993 Ana madde: 1993 Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Seçimi 450 milletvekilinin 431’i oylamaya katıldı. Süleyman Demirel 3. turda 244 oyla seçildi.

Ahmet Necdet Sezer

Seçiliş – 5 Mayıs 2000 Ana madde: 2000 Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Seçimi 550 milletvekilinin 533’i oylamaya katıldı. Ahmet Necdet Sezer 3. turda 330 oyla seçildi.

Abdullah Gül

Seçiliş – 28 Ağustos 2007 Ana madde: 2007 Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Seçimi 550 milletvekilinin 448’i oylamaya katıldı. Abdullah Gül 3. turda 339 oyla seçildi.

Recep Tayyip Erdoğan

Seçiliş – 10 Ağustos 2014 Ana madde: 2014 Türkiye cumhurbaşkanlığı seçimi

Recep Tayyip Erdoğan, halk oylamasıyla 1. turda cumhurbaşkanı oldu.

Cumhurbaşkanlığı enleri

En uzun süre görev yapan Cumhurbaşkanı: Mustafa Kemal Atatürk (1923 – 1938)

En kısa süre görev yapan Cumhurbaşkanı: Turgut Özal (3 yıl 5 ay 8 gün )

Oy birliği ile seçilen Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk (4 kez) ve İsmet İnönü (ilk üç seçilişi)

Mecliste en az oy alan Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel (Yüzde 57 ile)

En çok turda seçilen Cumhurbaşkanı: Fahri Korutürk (15 tur)

Son Güncelleme: 08.04.2018 22:28
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.