CBÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Ataç Kimdir ?

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rekrörü Ahmet Ataç Kimdir ?

CBÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Ataç Kimdir ?

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rekrörü Ahmet Ataç Kimdir ?

Nurgül Yılmaz
Nurgül Yılmaz
01 Ocak 2020 Çarşamba 21:58
CBÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Ataç Kimdir ?
banner84

25 Ağustos 1971 yılında Kahramanmaraş’ta doğan Ahmet ATAÇ, 1993 yılında Çukurova Üniversitesi Fizik Bölümünde lisans eğitimini ve aynı üniversitede 1996 yılında Fizik alanında yüksek lisansını tamamladı. 1994-1999 yılları arasında Manisa Celal Bayar Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümünde araştırma görevlisi olarak çalıştı. 1999-2002 yılları arasında Gazi Üniversitesi’nde araştırma görevlisi olarak çalışan ATAÇ, 2002 yılında Gazi Üniversitesi Fizik/Atom Molekül Fiziği alanında Doktor unvanını aldı. 2002-2009 yılları arasında Manisa Celal Bayar Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümünde Yardımcı Doçent, 2009-2015 yıları arasında Doçent ve 2015 sonrası Profesör olarak Manisa Celal Bayar Üniversitesi’nde akademik hayatına devam etmektedir. Ayrıca, Manisa Celal Bayar Üniversitesi “Eğitim Fakültesi Dekanlığı, Gördes MYO Müdürlüğü, Manisa MYO Müdürlüğü, Üniversite Senato Üyeliği, Anabilim Dalı Başkanlığı, Fen-Edebiyat Fakültesi Uzlaştırma Kurulu Üyeliği, Manisa CBÜ Yüksek Öğrenim Vakfı Yönetim Kurulu Üyeliği, Fizik Bölüm Başkanlığı” gibi önemli mevkilerde sorumluluklar üstlenerek bir yönetişim lideri olarak görevini yerine getirmiştir.

Doğum Tarihi: 25 Ağustos 1971

Öğrenim Durumu: Profesör Doktor

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl

Lisans Fizik Çukurova Üniversitesi 1993

Öğret. Formasyon Eğitim/Fizik Çukurova Üniversitesi 1993

Y Lisans Fizik Çukurova Üniversitesi 1996

Doktora Fizik/Atom Molekül Fiziği Gazi Üniversitesi 2002

Görevler:

Unvan Görev Yeri Yıl

Arş. Gör. Manisa Celal Bayar Üniversitesi - Fen Edebiyat Fak.-Fizik Bölümü 1994-1999

Arş. Gör. Gazi Üniversitesi - Fen-Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümü 1999-2002

Yrd. Doç. Manisa Celal Bayar Üniversitesi - Fen Edebiyat Fak.-Fizik Bölümü 2002-2009

Doçent Manisa Celal Bayar Üniversitesi - Fen Edebiyat Fak.-Fizik Bölümü 2009-2015

Profesör Manisa Celal Bayar Üniversitesi - Fen Edebiyat Fak.-Fizik Bölümü 2015-

İdari Görevler:

Görevi Görev Yeri Başlama Bitiş

Bölüm Başkanlığı M.C.B.Ü. Fen-Ed. Fak. Fizik Bölümü 2018 …

Etik Kurul Başkanlığı M.C.B.Ü. Fen ve Mühendislik Bil. 2017 2019

Danışma ve Değerlendirme Kur. Üye TÜBİTAK 2016 …

Dekan M.C.B.Ü. Demirci Eğitim Fak. 2015 …

Manisa MYO Müdürlüğü M.C.B.Ü. Manisa MYO 2014 2015

Üniversite Senato Üyeliği Manisa Celal Bayar Üniversitesi 2011 …

Vakıf Yönetim Kurulu Üyeliği M.C.B.Ü. Yüksek Öğretim Vakfı 2012 2019

Gördes MYO Müdürlüğü M.C.B.Ü. Gördes MYO 2011 2014

FEF Uzlaştırma Kurul Üye Manisa Celal Bayar Üniversitesi 2011 …

Fakülte Yönetim Kur. Doçent Tems. M.C.B.Ü. Fen-Edebiyat Fakültesi 2011 2014

Anabilim Dalı Başkanlığı M.C.B.Ü. FEF Atom ve Molekül Fiz. 2009 …

2002 2005

Bölüm Başkan Yrd. M.C.B.Ü. Fen-Ed. Fak. Fizik Bölümü 2003 2006

Yüksek Lisans Tez Başlığı ve Tez Danışman(lar)ı :

C60 and The Symmetry of Icosahedral, Yüksek Lisans Tezi, Ahmet ATAÇ, Çukurova Üniversitesi Fen

Bilimleri Enstitüsü, 1996, ADANA.

Tez Danışmanı: Prof. Dr. Mehmet KOCA

Doktora Tezi/S.Yeterlik Çalışması/Tıpta Uzmanlık Tezi Başlığı ve Danışman(lar)ı :

Bazı Metal(II) Nikotinamid ve İzonikotinamid Bileşiklerinin Yapılarının İncelenmesi " Doktora Tezi,

Ahmet ATAÇ, Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2002, ANKARA

Tez Danışmanı: Prof. Dr. Şenay Yurdakul

Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri :

1. Bardak, F., “Bazı İzonikotinik asit N-oksit Metal Halojen Bileşiklerinin sentezlenmesi ve

yapılarının IR Spektroskopisi ile Tayini”, Celal Bayar Üniversitesi, 2005.

2. Çalışır Z., “3,5-Piridindikarboksilik asit molekülünün bazı metal halojen Bileşiklerin

yapılarının titreşimsel Spektroskopi ile incelenmesi”, Celal Bayar Üniversitesi, 2008

3. Çulcular E., “Bazı 2,5-Piridindikarboksilik asit metal halojen bileşiklerinin sentezlenmesi ve

yapılarının titreşimsel spektroskopi ile incelenmesi”, Celal Bayar Üniversitesi, 2009.

4. Bilgili S. “3,4-piridinedikarboksilik asit molekülünün yapı parametrelerinin ve titreşimsel

özelliklerinin teorik olarak incelenmesi” Celal Bayar Üniversitesi, 2011.

5. Karaca Ç., 5-iyot salisilik asit molekülünün spektroskopik yöntemlerle deneysel ve teorik olarak

incelenmesi, Celal Bayar Üniversitesi, 2013.

6. Maviş T., “Nikotinik asit N-oksit Molekülünün Bazı Metal(II) Halojen Komplekslerinin

Sentezlenmesi ve Spektroskopik Olarak İncelenmesi”, Celal Bayar Üniversitesi, 2014.

7. Aydoğar Fatma T. Tez aşaması Manisa Celal Bayar Üniversitesi, devam ediyor.

Yönetilen Doktora Tezleri/Sanatta Yeterlik Çalışmaları:

1. Köse E. “Bazı organik moleküllerin spektroskopik analizlerinin Yoğunluk Fonksiyon Teorisi

kullanılarak yapılması”, Manisa Celal Bayar Üniversitesi, 2015.

2. Çalışır Z. “Bazı Aromatik Bileşiklerin Spektroskopik Özelliklerinin Deneysel ve Teorik Olarak

İncelenmesi”, Manisa Celal Bayar Üniversitesi, 2019.

3. Maviş T. Doktora Tez aşaması, Manisa Celal Bayar Üniversitesi, devam ediyor.

4. Bilgili S. Doktora Tez aşaması Manisa Celal Bayar Üniversitesi,, devam ediyor.

5. Kızıltoprak Belma, Doktora Manisa Celal Bayar Üniversitesi, devam ediyor.

Projelerde Yaptığı Görevler:

1. Bazı Florofor Sınıfına Ait Coumarin, Naftalin Gibi Moleküllerin Temel Ve Uyarılmış

Durumlarının Polar Ve Apolar Çözelti Etkisinde Davranışlarını Çeşitli Temel Setler Kullanılarak PCMDFT/TD-DFT Metodu İle Teorik Olarak İncelenmesi, CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ BAP

KOMİSYONU Projesi, FEF 2017-148, Proje Yöneticisi, Devam ediyor.

2. Östrojen Reseptör İnhibitörlerinin Elektronik Yapı ve Biyoaktif Doğasının Kuantum Mekanik

Yöntemler ve Moleküler Kenetleme Kullanılarak İncelenmesi., CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ BAP

KOMİSYONU Projesi, FEF 2017-139, Araştırmacı, Devam ediyor.

3. Genel Fizik Dersi İle İlgili Temel Kavramların Öğrencilere Laboratuvar Ortamında

Uygulamalı Olarak Öğretilmesi İçin Deney Setlerinin Geliştirilmesi ve Fiziki Koşulların Hazırlanması,

CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ BAP KOMİSYONU Projesi, (Altyapı) 2018-148, Araştırmacı,

Devam ediyor.

4. 8. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Derneği Kongresi (Ulead), CELAL BAYAR

ÜNİVERSİTESİ BAP KOMİSYONU Projesi, (Bilimsel Kongre) BAP 2018-080, Proje Yöneticisi,

2018.

5. Bazı iyonik sıvıların, FT-IR, FT-Raman, NMR ve UV teknikleri kullanılarak spektroskopik ve

elektronik özelliklerinin deneysel ve teorik olarak incelenmesi, CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ BAP

KOMİSYONU Projesi, FEF 2015-147, Proje Yöneticisi, 2018.

6. Bazı bioaktif ligandların kristal yapılı geçiş metali bileşiklerinin sentezi ve yapılarının deneysel

ve teorik yöntemlerle tayini CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ BAP KOMİSYONU Projesi, FEF 2014-

053, Proje Yöneticisi 2016.

7. Bazı kinolon türevi moleküllerin titreşimsel özelliklerin spektroskopik yöntemler kullanarak

deneyselve teorik olarak incelenmesi, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma

projesi, CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ BAP KOMİSYONU Projesi, FEF 2013-081, Araştırmacı,

2016.

8. Ulusal Araştırma Alt Yapı İmkanlarının Aktifleştirilmesi ve Ekonomik Kayıpların Azaltılması

CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ BAP KOMİSYONU Projesi, FEF 2014-099, Proje Yöneticisi 2015.

9. The spectroscopic (FT-IR, FT-Raman, NMR and UV-Vis) and quantum chemical studies (DFT

approach) of 3,4-difluroaniline adlı sunumun yapılması CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ BAP

KOMİSYONU HIZLI DESTEK Projesi, FEF 2014-150, Proje Yöneticisi 2015

10. Ülkemizdeki Test-Analiz Laboratuarlarına Hizmet ve Donanım Kriterlerine Göre Erişimin

kolaylaştırılması ve Performans Göstergelerinin Geliştirilmesi CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ BAP

KOMİSYONU Projesi, FEF 2012-100, Proje Yöneticisi 2014

11. Bazı Moleküllerin Spektroskopik Özelliklerinin ve Moleküler Yapı Analizinin Deneysel ve

Densıty Functıonal Theory (Yoğunluk Fonksiyon Teorisi) Yardımıyla Teorik Olarak İncelenmesi ve

Komplekslerinin Deneysel Olarak Sentezlenmesi, CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ BAP

KOMİSYONU Projesi, FEF 2011-070, Proje Yöneticisi 2014

12. Pyridine 2,5 dikarboksilik asit molekülünün bazı metal halojen bileşiklerinin spektroskopik

özelliklerinin incelenmesi CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ BAP KOMİSYONU Projesi, FBE 2008-

054, Proje Yöneticisi, 2009.

13. Piridinedikarboksilik Asitlerin Yarı Deneysel, Hartree-Fock ve Yoğunluk Fonksiyonu Teorisi

(DFT) Yöntemleri ile Geometrik ve Titreşimsel Özelliklerinin İncelenmesi ve Bazı Metal Halojen

Komplekslerinin sentezlenerek titreşimsel spektroskopi ile incelenmesi, CELAL BAYAR

ÜNİVERSİTESİ BAP KOMİSYONU Projesi, FEF 2005-62, Proje Yöneticisi, 2008.

14. Bazı İzonikotinik asit Metal Halojenür Komplekslerinin Yapılarının Titreşimsel Spektroskopi

ile İncelenmesi, CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ BAP KOMİSYONU Projesi, FEF 2002-88, Proje

Yöneticisi, 2004.

15. Manyetik Bilgi Depolama amaçlı Yarı-Metalik CO2 ince filmlerinin ve ferromanyetik iyon

ekilmiş TIO2 Rutile kristalin Manyetik, Elektrik ve optik özelliklerinin incelenmesi, TÜBİTAK Projesi,

104T176, Yardımcı Araştırmacı.

16. Bazı isonikotinamid ve kinozalin metal ( II ) bileşiklerinin yapılarının titreşimsel spektroskopi

ile incelenmesi, GAZİ ÜNİVERSİTESİ BAP KOMİSYONU Projesi, F.E.F. 05/2000-24, Yardımcı

Araştırmacı, 2001.

17. Nikotinamid tetrasiyanonikel ve halojenür izonikotinamid bileşiklerinin infrared spektroskopi

ile incelenmesi, CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ BAP KOMİSYONU Projesi, FEF 200-6, Yardımcı

Araştırmacı, 2001.

18. Metal halojenür izonikotinamid bileşiklerinin infrared spektroskopi ile incelenmesi, GAZİ

ÜNİVERSİTESİ BAP KOMİSYONU Projesi, F.E.F. 05/2001-29,Yardımcı Araştırmacı, 2002

19. Ab-inito yöntemleri ile bazı moleküllerin yapısal parametrelerinin ve titreşimsel

spektrumlarının incelenmesi, TÜBİTAK Projesi, TBAG-1948(100T071), Yardımcı Araştırmacı, 2001.

Son Iki Yılda Verdiği Lisans ve Lisansüstü Düzeydeki Dersler

Yıl Dönem Dersin Adı

Haftalık Saati

Öğr. Say.

Teorik Uygulama

2017-2018 Güz

*İleri Molekül Fiziği I 3 0 2

*Molekül Modelleme I 3 0 1

Physics I (Mühendislik Fak) 2 2 205

Araştırma Projesi (Tez Ödevi) 2 2 1

Bahar

Sınıf Yönetimi (Formasyon) 3 0 321

Öğretmenlik Uygulaması (Formasyon) 4 0 21

Physics II (Mühendislik Fak) 3 0 179

Sınıf Yönetimi (Formasyon) 3 0 137

*İleri Molekül Fiziği I 3 0 1

Malzeme Teknolojisi I (MYO) 3 0 93

Araştırma Projesi (Tez Ödevi) 2 2 1

2018-2019

Güz

Physics I (Mühendislik Fak) 2 2 179

Technical English 3 39

*İleri Atom Fiziği 3 0 1

*Molekül Modelleme I 3 0 1

Bahar

*İleri Molekül Fiziği I 3 0 2

*Molekül Modelleme II 3 0 2

Öğretmenlik Uygulaması (Formasyon) 4 0 22

Araştırma Projesi (Tez Ödevi) 2 2 1

Physics II (Mühendislik Fak) 2 2 201

Sınıf Yönetimi (Formasyon) 3 0 80

* İşaretli dersler, lisansüstü dersleridir.

ESERLER

A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler(SCI) :

A.1. E. Kose, F. Bardak, A. Atac, “The investigation of fluorine substitution in difluoroanilines with

focus on 2,6-difluoroaniline by spectroscopic methods, density functional theory approach, and

molecular docking”, Journal of Molecular Structure, 1196, (2019) 201–214, 2019.

A.2. S. Trabelsi, N. Issaoui, S. A. Brandán, F. Bardak, T. Roisnel Ahmet Atac, H. Marouania,

“Synthesis and physic-chemical properties of a novel chromate compound with potential biological

applications, bis(2-phenylethylammonium) chromate(VI)”, Journal of Molecular Structure, 1185,

(2019) 168–182, 2019.

A.3. C. Bardak, A. Atac, F. Bardak, “Effect of the external electric field on the electronic structure,

spectroscopic features, NLO properties, and interionic interactions in ionic liquids: A DFT approach”,

Journal of Molecular Liquids, 273, (2019) 314–325, 2019.

A.4. E. Kose, A. Atac, F. Bardak, “The structural and spectroscopic investigation of 2-chloro-3-

methylquinoline by DFT method and UV–Vis, NMR and vibrational spectral techniques combined with

molecular docking analysis”, Journal of Molecular Structure, 1163, (2018) 147–160, 2018.

A.5. H. Ghalla, N. Issaoui, F. Bardak, Ahmet Atac, “Intermolecular interactions and molecular

docking investigations on 4-methoxybenzaldehyde”, Computational Materials Science, 149, (2018)

291–300, 2018.

A.6. S. Gatfaoui, N. Issaoui, A. Mezni, F. Bardak, T. Roisnel, Ahmet Atac Houda Marouani,

“Synthesis, structural and spectroscopic features, and investigation of bioactive nature of a novel

organic-inorganic hybrid material 1H-1,2,4-triazole-4-ium trioxonitrate”, Journal of Molecular

Structure, 1150, (2017) 242–257, 2017.

A.7. N. Issaoui, H. Ghalla, Silvia Antonia Brandán, F. Bardak, H.T. Flakus, A. Atac, B. Oujia,

“Experimental FTIR and FT-Raman and theoretical studies on the molecular structures of monomer and

dimer of 3-thiopheneacrylic acid”, Journal of Molecular Structure, 1135, (2017) 209–221, 2017.

A.8. E. Kose, M. Karabacak, F. Bardak, A. Atac, “Spectral investigations of 2,5-difluoroaniline by

using mass, electronic absorption, NMR, and vibrational spectra”, Journal of Molecular Structure,

1123, (2016) 284–299, 2016.

A.9. E. B. Sas, M. Kurt, M. Can, N. Horzum A. Atac “Spectroscopic studies on 9H-carbazole-9-(4-

phenyl) boronic acid pinacol ester by DFT method” Journal of Molecular Structure, 1118 (2016) 124-

138, 2016.

A.10. F. Bardak, C. Karaca, S. Bilgili, A. Atac, T. Mavis, A.M. Asiri, M. Karabacak, E. Kose

“Conformational, electronic, and spectroscopic characterization of isophthalic acid (monomer and dimer

structures) experimentally and by DFT” Spectrochimica Acta A: Mol. and Biomol. Spect. 165 (2016)

33–46, 2016.

A.11. M. Karabacak, Z. Calisir, M. Kurt, E. Kose, Ahmet Atac, “The spectroscopic (FT-IR, FTRaman, dispersive Raman and NMR) study of ethyl-6-chloronicotinate molecule by combined density

functional theory” Spectrochimica Acta A: Mol. and Biomol. Spect., 153 (2016) 754–770, 2016.

A.12. M. Karabacak, S. Bilgili, Ahmet Atac “Molecular structure, spectroscopic characterization,

HOMO and LUMO analysis of 3,3’-diaminobenzidine with DFT quantum chemical calculations”

Spectrochimica Acta A: Mol. and Biomol. Spect., . 150 (2015) 83–93, 2015.

A.13. E. Kose, A. Atac, M. Karabacak, “The spectroscopic and quantum chemical studies of 3,4-

difluoroaniline” Spectrochimica Acta A: Mol. and Biomol. Spect. 143 (2015) 265–280, 2015.

A.14. M. Karabacak, L. Sinha, O. Prasad, S. Bilgili, Alok K. Scahan, A.M. Asiri, Ahmet Atac

“Spectral investigation and theoretical study of zwitterionic and neutral forms of quinolinic acid”

Journal of Molecular Structure, 1095 (2015) 100-111, 2015.

A.15. C. Karaca, A. Atac, M. Karabacak, “Quantum chemical calculation (electronic and topologic)

and experimental (FT-IR, FT-Raman and UV) analysis of isonicotinic acid N-oxide” Spectrochimica

Acta A: Mol. and Biomol. Spect. 140 (2015) 85–95, 2015.

A.16. M. Karabacak, E. Kose, E. B. Sas, M. Kurt, A. M. Asiri, A. Atac “DFT calculations and

experimental FT-IR, FT-Raman, NMR, UV-Vis spectral studies of 3-fluorophenylboronic acid”

Spectrochimica Acta A: Mol. and Biomol. Spect. 136 (2015) 306–320, 2015.

A.17. C. Karaca, A. Atac, M. Karabacak, “Conformational analysis, spectroscopic study (FT-IR, FTRaman, UV, 1H and 13C NMR), molecular orbital energy and NLO properties of 5-iodosalicylic acid”

Spectrochimica Acta A: Mol. and Biomol. Spect. 136 (2015) 295–305, 2015.

A.18. M. Karabacak, S. Bilgili, A. Atac “Molecular structure investigation of neutral, dimer and anion

forms of 3,4-pyridinedicarboxylic acid: A combined experimental and theoretical study”

Spectrochimica Acta A: Mol. and Biomol. Spect., 135 (2015) 270–282 2015.

A.19. M. Karabacak, S. Bilgili, A. Atac “Theoretical study on molecular structure and vibrational

analysis included FT-IR, FT-Raman and UV techniques of 2,4,5-trimethylbenzoic acid (monomer and

dimer structures)” Spectrochimica Acta A: Mol. and Biomol. Spect., 134 (2015) 598–607 2015.

A.20. M. Karabacak, E. Kose, Ahmet Atac, E. B. Sas, A. M. Asiri, M. Kurt “Experimental (FT-IR,

FT-Raman, UV–Vis, 1H and 13C NMR) and computational (density functional theory) studies on 3-

bromophenylboronic acid” Journal of Molecular Structure, 1076 (2014) 358-372, 2014.

A.21. Ahmet Atac, C. Karaca, S. Gunnaz, M. Karabacak “Vibrational (FT-IR and FT-Raman),

electronic (UV-vis.), NMR (1H and 13C) spectra and reactivity analyses of 4,5-dimethyl-ophenylenediamine” Spectrochimica Acta A: Mol. and Biomol. Spect., 130 (2014) 516–525 2014.

A.22. M. Karabacak, E. Kose, Ahmet Atac, A. M. Asiri, M. Kurt “Monomeric and dimeric structures

analysis and spectroscopic characterization of 3,5-difluorophenylboronic acid with experimental (FTIR, FT-Raman, 1H and 13C NMR, UV) techniques and quantum chemical calculations” Journal of

Molecular Structure, 1058 (2014) 79-96, 2014.

A.23. Mehmet Karabacak, Sibel Bilgili, Tugba Mavis, Mustafa Eskici, Ahmet Atac, “Molecular

structure, spectroscopic characterization (FT-IR, FT-Raman, UV and NMR), HOMO and LUMO

analysis of 3-ethynylthiophene with DFT quantum chemical calculations” Spectrochimica Acta A:

Mol. and Biomol. Spect., 115 (2013) 709–718, 2013.

A.24. E. Kose. A. Atac, M. Karabacak, P.B. Nagabalasubramanian, A.M. Asiri, S. Periandy, “FT-IR

and FT-Raman, NMR and UV spectroscopic investigation and hybrid computational (HF and DFT)

analysis on the molecular structure of mesitylene” Spectrochimica Acta A: Mol. and Biomol. Spect.

116 (2013) 622–634, 2013.

A.25. E. Kose, F. Bardak, Ahmet Atac, M. Karabacak, M. Ali Cipiloglu, “Determination of structural

and vibrational spectroscopic features of neutral and anion forms of dinicotinic acid by using NMR,

infrared and Raman experimental methods combined with DFT and HF", Spectrochimica Acta A: Mol.

and Biomol. Spect., 114 (2013) 38–45, 2013.

A.26. A. Nataraj, V. Balachandran T. Karthick, M. Karabacak, A. Atac, "FT-Raman, FT-IR, UV

spectra and DFT and ab initio calculations on monomeric and dimeric structures of 3,5-

pyridinedicarboxylic acid", Journal of Molecular Structure, 1027 (2012) 1-14, 2012.

A.27. M. Karabacak, Etem Kose, Ahmet Atac, M. Ali Cipiloglu, M. Kurt, "Molecular structure

investigation and spectroscopic studies on 2,3-difluorophenylboronic acid: A combined experimental

and theoretical analysis", Spectrochimica Acta A: Mol. and Biomol. Spect., 97 (2012) 892–908, 2012.

A.28. M. Karabacak, C. Karaca, Ahmet Atac, M. Eskici, A. Karanfil, E. Kose, "Synthesis, analysis

of spectroscopic and non-linear optical properties of the novel compounds:(S)-N-Benzyl-1-phenyl-5-

(thiophen-3-yl)-4-pentyn-2-amine", Spectrochimica Acta A: Mol. and Biomol. Spect., 97 (2012) 556-

567, 2012.

A.29. E. Kose, Ahmet Atac, M. Karabacak, C. Karaca, M. Eskici, A. Karanfil, "Synthesis,

spectroscopic characterization and quantum chemical computational studies of (S)-N-benzyl-1-phenyl5-(pyridin-2-yl)-pent-4-yn-2-amine", Spectrochimica Acta A: Mol. and Biomol. Spect., 97 (2012)

435-448, 2012.

A.30. M. Karabacak, E. Kose, A. Ataç, "Molecular structure (monomeric and dimeric structure) and

HOMO-LUMO analysis of 2-Aminonicotinic acid a comparison of calculated spectroscopic properties

with FT-IR and UV-Vis.", Spectrochimica Acta A: Mol. and Biomol. Spect., 91 (2012) 83-96, 2012.

A.31. A. Ataç, M. Karabacak, C. Karaca, E. Kose, "NMR, UV, FT-IR, FT-RAMAN Spectra and

Molecular Structure (Monomeric and Dimeric Structure) Investigation of Nicotinic Acid N-Oxide : A

Combined Experimental and Theoretical Study", Spectrochimica Acta A: Mol. and Biomol. Spect.,

85 (2012) 145-154, 2012.

A.32. A. Ataç, M. Karabacak, E. Kose, C. Karaca, "Spectroscopic (NMR, UV, FT-IR and FT-Raman)

Analysis and Theoretical Investigation of Nicotinamide N-Oxiede with Density Functional Theory",

Spectrochimica Acta A: Mol. and Biomol. Spect., 83, 250-258, 2011.

A.33. A. Ataç¸, S.Yurdakul, S. Berber, “Synthesis, spectroscopy, and characterization of some bisnicotinamide metal(II) dihalide complexes”, Spectrochimica Acta Part A: Molecular and

Biomolecular Spectroscopy 81 (2012) 684-689 2011.

A.34. S. Kınalı, S. Demirci, Z. Çalışır, M. Kurt, A. Ataç, DFT, FT-IR, FT-Raman and NMR Studies

of 4-(substituted phenylazo)-3,5-diacetamido-1H-pyrazoles Journal of Molecular Structure 993

(2011) 254–258, 2011.

A.35. M. Karabacak, M. Kurt, A. Ataç, “Experimental and Theoretical FT-IR and FT-Raman

Spectroscopic Analysis of N1-methyl-2-Chloroaniline” J. Phys. Org. Chem., 22 (2009) 321–330 2009

A.36. F. Bardak, A. Ataç, M. Kurt, “Infrared and Raman Study of some Isonicotinic Acid Metal(II)

Halide and Tetracyanonickelate Complexes” Spectrochimica Acta Part A Molecular and

Biomolecular Spectroscopy, 71 (2009) 1896-1900, 2009.

A.37. A. Ataç, ve F. Bardak, “Synthesis and Vibrational Spectroscopic Study of Some Metal (II)

Halide and Tetracyanonickelate Complexes of Isonicotinic Acid,” Turk. J. Chemistry, 30 (2006) 609-

618 2006.

A.38. A. Ataç, ve Ş. Yurdakul, S. İde, “Synthesis and Vibrational Spectroscopic Studies of

Isonicotinamide Metal(II) Halide Complexes,” Journal of Molecular Structure, 783 (2006) 79-87

2006.

A.39. N. Can, A. Ataç, F. Bardak, S. E. Sözerli Can, “Spectroscopic and Luminescence Properties of

an Isonicotinic Acid N oxide Zn(II) complex,” Turk. J. Chemistry, 29 (2005) 589-595 2005.

A.40. Ş.Yurdakul, A. Ataç, “Fourier Transform Infrared Spectroscopic Study of Isonicotinamide

Metal(II) Tetracyanonickelate and Halide complexes,” Spectroscopy Letters, 37 (2004) 33-42 2004.

A.41. N. Can , S. E. Sözerli Can, A. Atac, F. Bardak, “Structural Characterization and Luminescence

Properties of an Isonicotinic Acid N-oxide Mn(II) complex,” Polyhedron, 23 (2004) 1109-1113 2004.

A.42. S. Bayarı, A. Ataç, Ş. Yurdakul, “Coordination Behaviour of Nicotinamide an Infrared

Spectroscopic Study” Journal of Molecular Structure, 655 (2003) 163-170 2003.

A.43. Ş. Yurdakul, A. Ataç, E. Şahin, S. İde, “Synthesis, Spectroscopic and Structural Studies on

Metal Halide Complex of Isonicotinamide” Vibrational Spectroscopy 945 (2002) 1-9 2003.

A.44. S. İde, A. Ataç, Ş. Yurdakul, “Spectroscopic and structural studies on dichlorobis

(nicotinamide) Zinc(11)” Journal of Molecular Structure, 605 (2002) 103-107 2002.

A.45. E. Şahin, S. İde, A. Ataç, Ş. Yurdakul, “Structural Features of dibromo bis (nicotinamide) Zinc

(11) Complex” Journal of Molecular Structure, 616 (2002) 253-258 2002.

B.Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler

B.1. Erkan H. Atalmış, Ahmet Ataç, “Gülenaz Selçuk “Pedagojik Formasyon Öğrencilerin

Öğretmenliği Seçme Nedenlerinin Öğretmenlik Meslek Tutumlarina Etkisi”, Uluslararası Stratjik

Araştirmalar Kongresi (ISRC 2016), 3-6 November 2016, Antalya, Türkiye, 837-841, 2016.

B.2. A. Ataç, F. Bardak, Z. Çalışır, “Synthesis and Spectroscopic Studies on Some Metal(II) Iodide

Complexesof 3,5 Pyridinedicarboxylic Acid” Balkan Physics Letters Special Issue” Turkish Physical

Society, 24th International Physics Congress, Bodrum, Türkiye, Malatya, Türkiye 2007.

B.3. N. Can, S. E. Sozerli-Can, P. D. Townsend, B.Yang, A. Atac, and A. Peto, “Luminescence as

a probe of phase changes in transition metal complexes” Phys.stat.sol.(c), 2 (2005) 669-672 2005.

C. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve abstract kitabında (özeti) basılan bildiriler:

C.1. Ahmet Atac, C. Karaca, E. Kose, F. Bardak, “Quantum chemical simulations of solvent

influence on Absorption and Emission spectra of 9-Bromoanthracene and 9-

Bromophenanthrene”, International Congress On the World of Technology and Advanced

Materials–WITAM-2018, 21-23 Sep. 2018 Kirşehir/Turkey, 2018.

C.2. K. Adamaz, Ahmet Ataç, G. Selçuk, Aysun N. Elçi, A. Bizbirlik, “Yaşam Boyu Öğrenmenin

Penceresinden Demirci’de Kaybolmuş ya da Kaybolmaya Yüz Tutmuş Meslekler”, ULEAD 2018

Annual Congress, VIII. International Congress on Research in Education (ICRE), 9-11 May 2018,

Manisa / Turkey, 2018.

C.3. C. Karaca, Ahmet Atac, E. Kose, F. Bardak, “DFT/TD-DFT Study: Computing Absorption

And Fluorescence of Dopamine and Serotonin”, Turkish Physical Society 33rd International Physics

Congress, 6-10 September 2017, Bodrum / Turkey, 2017.

C.4. C. Karaca, Ahmet Atac, F. Bardak, E. Kose “Electronic Structure, Absorption And Emission

Energy Analysis of Methyldiphenylphosphine Oxide: Under Implicit Solvent Effect by Linear Response

and State-Specific Pcm–Dft/Td-Dft Method”, Turkish Physical Society 33rd International Physics

Congress, 6-10 September 2017, Bodrum / Turkey, 2017.

C.5. E. Kose, M. S. Vanli, Ahmet Atac, F. Bardak “The Structural and Spectroscopic Investigation

of 2-Aminobeyzlamine by Using Density Functional Theory and Experimental Techniques”, Turkish

Physical Society 33rd International Physics Congress, 6-10 September 2017, Bodrum / Turkey,

2017.

C.6. M. S. Vanli, E. Kose, Ahmet Atac, F. Bardak “The Experimental And Dft Analysis Of

Structural And Spectroscopic Features Of 4-Aminobeyzlamine”, Turkish Physical Society 33rd

International Physics Congress, 6-10 September 2017, Bodrum / Turkey, 2017.

C.7. F. Bardak, S. Bilgili, Ahmet Atac, “ The Investigation of the Anion Effect on The Structure,

Spectroscopic and Electronic Features of Some Pyrrolidinium Based Ionic Liquids”, Turkish Physical

Society 33rd International Physics Congress, 6-10 September 2017, Bodrum / Turkey, 2017.

C.8. Ahmet Atac, S. Bilgili, F. Bardak, “Investigation of The Interactions of Raloxifene with the

Estrogen Receptor Alpha Er(Α) Via Quantum Mechanics Methods and Molecular Docking”, Turkish

Physical Society 33rd International Physics Congress, 6-10 September 2017, Bodrum / Turkey,

2017.

C.9. F. Bardak, S. Bilgili, Ahmet Atac, “Investigation of the interactions of Tamoxifen with the

estrogen receptor alpha via quantum mechanics methods and molecular docking”, 3rd International

Turkish Congress on Molecular Spectroscopy (TURCMOS2017), Nasuhoğlu Cultural Center, 26-

29 August 2017, Bodrum, Turkey, 2017.

C.10. Ahmet Atac, S. Bilgili, F. Bardak, “The exploring of the anion effect on the structure,

spectroscopic and electronic features of some imidazolium based ionic liquids”, 3rd International

Turkish Congress on Molecular Spectroscopy (TURCMOS2017), Nasuhoğlu Cultural Center, 26-

29 August 2017, Bodrum, Turkey, 2017.

C.11. F. Bardak, Ahmet Atac, F. Bütün, “Experimental and ab initio DFT analysis of structural and

spectroscopic features of Nitroterephthalic acid, and computational insights into its molecular

interactions with estrogen receptor alpha”, 3rd International Turkish Congress on Molecular

Spectroscopy (TURCMOS2017), Nasuhoğlu Cultural Center, 26-29 August 2017, Bodrum,

Turkey, 2017.

C.12. Fehmi Bardak, Etem Kose, Ahmet Atac, Çağlar Karaca, “Quantum Mechanical Calculated

Reactivity & Molecular Docking Features of Difluoroanilines”, 3rd International Turkish Congress

on Molecular Spectroscopy (TURCMOS2017), Nasuhoğlu Cultural Center, 26-29 August 2017,

Bodrum, Turkey, 2017.

C.13. E. Kose, F. Bardak, Ahmet Atac, Ç. Karaca, “Molecular, electronic and spectroscopic,

properties of 6-Chloroquinoline by using DFT method”, 3rd International Turkish Congress on

Molecular Spectroscopy (TURCMOS2017), Nasuhoğlu Cultural Center, 26-29 August 2017,

Bodrum, Turkey, 2017.

C.14. Gülenaz Selçuk, Ahmet Ataç “Öğretmen Adaylarının Kişilik Tiplerine Ve Bazı Değişkenlere

Göre Sınıf Yönetimine İlişkin Metaforlarının İncelenmesi, Uluslararasi Sinirsiz Eğitim Ve Araştirma

Sempozyumu (USEAS 2017), 24-26 Nisan 2017, Antalya, Türkiye, 2017.

C.15. Gülenaz Selçuk, Ahmet Ataç, Çiğdem Özal, Y. Emre Keleş, Hamza Olçun “Öğretmen

Adaylarının Sınıf Yönetimine Yönelik Tutum Ve İnançlarının Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi,

Uluslararasi Sinirsiz Eğitim Ve Araştirma Sempozyumu (USEAS 2017), 24-26 Nisan 2017,

Antalya, Türkiye, 2017.

C.16. Ahmet Ataç, Erkan H. Atalmış, Gülenaz Selçuk “4006 Bilim ve Toplum Projelerine Eğitim,

Kültür, Sosyal Ve Siyasal Açıdan Farklı Bir Bakış”, VII. Uluslararasi Eğitimde Araştirmalar

Kongresi (ULEAD 2017), 27-29 Nisan 2017, Çanakkale, Türkiye, 2017.

C.17. Erkan H. Atalmış, Ahmet Ataç, Gülenaz Selçuk “Pedagojik Formasyon Öğrencilerin

Öğretmenliği Seçme Nedenlerinin Öğretmenlik Meslek Tutumlarina Etkisi”, Uluslararasi Stratjik

Araştirmalar Kongresi (ISRC 2016), 3-6 November 2016, Antalya, Türkiye, 2016.

C.18. Z. Çalışır, M. Kurt, Ahmet Atac, “Theoretical And Experimental Study Of Molecular Structure

and Vibrational Spectra of 6-bromo-1H-benzimidazole Molecule by Density Functional Theory” 32th

International Physics Congress, 6-9 September 2016, Bodrum, Türkiye, 2016.

C.19. Ahmet Ataç, G. Selçuk, C. Çakmak, E. Köse, “Sınıf Yönetimi Dersinin Öğretmen Adaylarının

Sınıf Yönetimine Yönelik Tutum Ve İnançlarına Etkisinin İncelenmesi” Uluslararası

Yükseköğretimde Yeni Eğilimler Kongresi: Değişime Ayak Uydurmak Kongresi, İstanbul Aydın

Üniversitesi, 12-13 Nisan, Istanbul, Türkiye, 2016.

C.20. Z. Çalışır, M. Kurt, M. Karabacak, Ahmet Atac, “Determination of Structural and

Spectroscopic Properties of methyl-4-bromo-2-chloropyridine-3-carboxylate molecule using FT-IR and

NMR experimental techniques and DFT quantum chemical calculations” 1st International Turkic

World Conference on Chemical Sciences and Technologies,-ITWCCST- 27 Oct. and 01 Nov. 2015,

Bosnia and Herzegovina (Sarajevo), 2015.

C.21. Z. Çalışır, M. Kurt, M. Karabacak, Ahmet Atac, “Determınatıon of Structural and Vibratıonal

Spectroscopic Properties of methyl-5-bromo-2- chloropyridine-3-carboxylate Molecule using FT-IR

and NMR Experimental Techniques and DFT Quantum Chemical Calculations” 9th International

Physics Conference of the Balkan Physical Union – BPU9 , 24-27 August 2015, Istanbul University

, Istanbul, Türkiye, 2015.

C.22. Ahmet Atac, Etem Kose, Mehmet Karabacak, “The Quantum Chemical Calculations by

Combined Most Common Spectroscopic Techniques for Pentafluoropehol.” XIIIth International

Conference on Molecular Spectroscopy, 9-13 September 2015, Wrocław, Polland, 2015.

C.23. M. A. Cipiloglu, F. Bardak, Ahmet Atac, M. Karabacak, “Effect of Halogenation on the

Bioactivity and Spectroscopic Features in Transition Metal Complexes of Pharmaceutical Ligands: The

Case of Co2(INO)3X4 Complexes.” XIIIth International Conference on Molecular Spectroscopy, 9-

13 September 2015, Wrocław, Polland, 2015.

C.24. M. Karabacak, S. Bilgili, Ahmet Atac, “Spectral and Electronic Features of 2-bromo

ethylbenzene.” XIIIth International Conference on Molecular Spectroscopy, 9-13 September 2015,

Wrocław, Polland, 2015.

C.25. M.A. Cipiloglu, M. Karabacak, S. Bilgili, Ahmet Atac “Spectroscopic and molecular structure

investigation of neutral, dimer and anion forms of 3,4-pyridinedicarboxylic acid: A combined

experimental (FT-IR, FT-Raman, NMR, UV spectra) and theoretical study” Molecular Modeling in

Chemistry and Biochemistry, 13-15 November 2014, Cluj-Napoca, Romania, 2014.

C.26. A. Atac, E. Köse, M. Karabacak “The spectroscopic (FT-IR, FT-Raman, NMR, and UV-Vis)

and quantum chemical studies (DFT-approach) of 3,4-difluoroaniline” Molecular Modeling in

Chemistry and Biochemistry, 13-15 November 2014, Cluj-Napoca, Romania, 2014.

C.27. M. A. Cipiloglu, E. Köse, S. Bilgili, C. Karaca, T. Mavis, A. Atac, M. Karabacak

“Spectroscopic (FT-IR, FT-RAMAN, UV, 1H and 13C NMR), structural, electronıc and

thermodynamıcal propertıes of isophthalic acid by experimental and theoretical studies using DFT

calculations” The 23rd International Conference on High Resolution Molecular Spectroscopy, 2-6

September 2014, Bologna, Italy, 2014.

C.28. Ahmet Atac, E. Köse, M. Karabacak, M. Kurt “Experimental (FT-IR, FT-RAMAN, UV, 1H

and 13C NMR) and Computational (Density Functional Theory) studies on 3-bromophenylboronic acid”

International Turkish Congress on Molecular Spectroscopy 15-20 September 2013, Istanbul,

Türkiye, 2013.

C.29. Ahmet Atac, S. Bilgili, M. Karabacak, “Molecular Structure, Spectroscopic characterization

(FT-IR, FT-Raman, UV and NMR), HOMO and LUMO Analysis of 3,3 diaminobenzidene with DFT

Quantum Chemical Calculations” International Turkish Congress on Molecular Spectroscopy 15-

20 September 2013, Istanbul, Türkiye, 2013.

C.30. Ç. Karaca, Ahmet Atac, M. Karabacak, “Experimental and Quantum Chemical Study on 1-

methylindole” International Turkish Congress on Molecular Spectroscopy 15-20 September 2013,

Istanbul, Türkiye, 2013.

C.31. M. Karabacak, T. Maviş, Ahmet Atac, “Molecular Structure Investigation and Spectroscopic

Studies on 5-bromo-2-chlorotoluene: A Combined Experimental and Theoretical Analysis”

International Turkish Congress on Molecular Spectroscopy 15-20 September 2013, Istanbul,

Türkiye, 2013.

C.32. Ahmet Atac, M. Karabacak, E. Köse, M. Kurt " Structural and Spectroscopic Properties of 3-

fluorophenylboronic acıd on Experimental and Theoretical Approach ", XIIth International

Conference on Molecular Spectroscopy, 8-12 September 2013, Kraków – Białka Tatrzańska,

Polland, 2013.

C.33. M. Karabacak, S. Bilgili, Ahmet Atac, “Theoretical study on molecular structure and

vibrational analysis included FT–IR and FT–Raman techniques of 2,4,5–trimethylbenzoic acid using

density functional theory” ", XIIth International Conference on Molecular Spectroscopy, 8-12

September 2013, Kraków – Białka Tatrzańska, Polland,2013.

C.34. M. Kurt, Z.Çalisir, A. Atac, M. Karabacak, “Theoretical and experimental study of molecular

structure and vibrational spectra of ethyl–6–chloro–nicotinate molecule by density functional theory”

XIIth International Conference on Molecular Spectroscopy, 8-12 September 2013, Kraków –

Białka Tatrzańska, Polland,2013.

C.35. Etem Köse, A. Ataç, M. Karabacak, " The Structural and Spectroscopic Characterization of 3-

methyl-1-phenylpyrazole using Density Functional Theory Comparing and Experimental Techniques;

NMR, FT-IR and FT-Raman", 30th International Physics Congress, 2-5 September 2013, İstanbul,

Türkiye, 2013.

C.36. T. Maviş, A. Ataç, M. Karabacak, “Theoretical study contained (by FT-IR, FT-Raman and

NMR Techniques), structural characterization and thermodynamically properties of, Gallic acid”, 30th

International Physics Congress, 2-5 September 2013, İstanbul, Türkiye, 2013.

C.37. S. Bilgili, A. Ataç, M. Karabacak, “An investigation of structural, spectroscopic (by FTIR, FTRAMAN and NMR techniques) and thermodynamically features of 5-chloro-2-methoxyaniline by

quantum chemical calculations” 30th International Physics Congress, 2-5 September 2013, İstanbul,

Türkiye, 2013.

C.38. Ç. Karaca, A. Ataç, M. Karabacak, “Structural, electronic and vibrational properties of 5-

iodosalicylic acid from ab initio calculations” 30th International Physics Congress, 2-5 September

2013, İstanbul, Türkiye, 2013.

C.39. Etem Köse, A. Ataç, M. Karabacak, " Quantum chemical study on 1-Methyl-3-

phenylpropylamine with combined an experimental (NMR, FT-IR and FT-Raman): The structural and

spectroscopic characterization", 29th International Physics Congress, 5-8 September 2012, Bodrum,

Türkiye, 2012.

C.40. T. Maviş, A. Ataç, S. Bilgili M. Karabacak," Spectroscopic (FT-IR AND FT-Raman) Analysis

and Theoretical Investigation of 2,4-pyridinedicarboxylic acid with Density Functional Theory, 29th

International Physics Congress, 5-8 September 2012, Bodrum, Türkiye, 2012.

C.41. S. Bilgili, A. Ataç, T. Maviş, M. Karabacak, "FT-IR, FT-Raman Spectral Investigation and

Theoretical Study Of 2,3-Pyridine dicarboxylic acid, 29th International Physics Congress, 5-8

September 2012, Bodrum, Türkiye, 2012.

C.42. Ç. Karaca, A. Ataç, M. Karabacak, " Theoretical Studies of isonicotinic acid N-oxide", 29th

International Physics Congress, 5-8 September 2012, Bodrum, Türkiye, 2012.

C.43. T. Maviş, A. Ataç, S. Bilgili M. Karabacak," Synthesis, Experimental And Theoretical FT-IR

Spectroscopic Analysis of nicotinic acid N-oxide Metal(II) Halide Complexes, 28th international

Physics Congress, 6-9 September 2011, Bodrum, Türkiye, 2011.

C.44. S. Bilgili, A. Ataç, T. Maviş, M. Karabacak, "Synthesis, Spectroscopic and Theoretical Study

on Some Metal (II) Halide Complexes of 3,4-pyridinedicarboxylic acid , 28th international Physics

Congress, 6-9 September 2011, Bodrum, Türkiye, 2011.

C.45. E. Köse, A. Ataç, C. Karaca, M. Eskici, A. Karanfil, M. Karabacak, "Synthesis and

Spectroscopic (FT-IR, NMR, UV) Analysis of (S)-N-benzyl-1-phenyl-5-(pyridin-2-yl)-pent-4-yn-2-

amine; A Combined Density Functional Theory", 28th International Physics Congress, 6-9

September 2011, Bodrum, Türkiye, 2011.

C.46. Ç. Karaca, A. Ataç, E. Köse, M. Eskici, A. Karanfil, M. Karabacak, "Synthesis; Experimental

and Theoretical Spectroscopic Analysis (FT-IR, NMR, UV) of N-benzyl-1-phenyl-5-(thiophen-3-yl)-4-

pentyn-2-amine" , 28th International Physics Congress, 6-9 September 2011, Bodrum, Türkiye,

2011.

C.47. A. Ataç, M. Karabacak, Ç. Karaca, E. Köse , “ FT-IR, FT-Raman, UV, NMR Spectra and

Molecular Structure Investigation of Nicotinic Acid N-Oxide: A Combined Experimental and

Theoretıcal Study” , Advances in Applied Physics & Materials Science Congress, 12-15 May,

Antalya, Türkiye, 2011.

C.48. A. Ataç, M. Karabacak, E. Köse, Ç. Karaca, “Theoretical Investıgatıon and Spectroscopıc

Analyze of Nicotinamide N-Oxide with Density Functional Theory “Advances In Applied Physics &

Materials Science Congress, 12-15 May, Antalya, Türkiye, 2011.

C.49. A. Ataç, S. Bilgili, M. Kurt, “Synthesis and Vibratıonal Spectroscopic Study on Metal (II)

Halide Complexes of 3,4 Pyridinedicarboxylic acid” Advances in Applied Physics & Materials

Science Congress, 12-15 May, Antalya, Türkiye, 2011.

C.50. A. Ataç, T. Maviş, M. Kurt, “Synthesis and Vibrational Spectroscopic Study on Metal(II)

Halide Complexes of nicotinic acid N-oxide” Advances in Applied Physics & Materials Science

Congress, 12-15 May, Antalya, Türkiye, 2011.

C.51. Z. Çalisir, M. Kurt, A. Ataç “Molecular Structure and Vibrational spectra of 3-chloro

phenylboronic acid” Advances in Applied Physics & Materials Science Congress, 12-15 May,

Antalya, Türkiye, 2011.

C.52. S. Demirci, S.Kinali, Z. Çalişir, M. Kurt, A. Ataç, “DFT, FT-Raman, FT-IR and NMR studies

of 4-(substituted phenylazo)-3,5-diacetamido-1H-pyrazoles” 30th European Congress of Molecular

Spectroscopy, 29 August-3 September 2010, Florence, Italy 2010.

C.53. Z. Çalişir M. Kurt, A. Ataç, F. Bardak “Experimental and Theoretical FT-IR Spectroscopic

Analysis of 2,4 Pyridinedicarboxylic acid and Vibrational Properties” 27th International Physics

Congress, İstanbul, Türkiye, 2010.

C.54. A. Ataç, E. Çulcular, Z. Çalişir, “Synthesis and Vibrational Spectroscopic Study of 2,5

Pyridinedicarboxylic acid of Nickel(II) Halide Complexes” 25th International Physics Congress, 25-

29 August, Bodrum, Türkiye, 2008.

C.55. A. Ataç F. Bardak, Z. Çalişir, “Synthesis and Spectroscopic Studies on Some Metal (II) Iodide

complexes of 3,5 pyridine dicarboxylic Acid,” 24. International Physics Congress Malatya, Türkiye,

2007.

C.56. A. Ataç and F. Bardak, “Synthesis and Fourier Transform Infrared Spectroscopic Study on

Some Metal (II) Halide Complexes isonicotinic acid N-oxide,” XXVIII European Congress on

Molecular Spectroscopy conference, 3-8 Sep., İstanbul, Türkiye, 2006.

C.57. A. Ataç and F. Bardak, K. Büke, “Synthesis and Spectroscopic Investigation of Cadmium and

Copper Chloride Complexes of nicotinamide N-oxide,” Turkish Physical Society 23rd International

Physics Congress, Muğla, Türkiye, 2005.

C.58. Ş. Yurdakul ve A. Ataç, “Vibrational Spectroscopic Study of isonicotinamide Metal(II)

Tetracyanonickelate and Chloride Complexes” Colloquium spectroscopicum Internationale XXXI,

5-10 Sep., Ankara, Türkiye, 1999.

D. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

D.1. A. Ataç, E. Çulcular, F. Bardak, M. A. Çipiloğlu, The Investigation of geometrical Properties

of 2,5 pyridinedicarboxylic acid, Synthesis and Vibrational Properties of Its some Metal Halogen

Compounds”, “C.B.Ü. Fen Bilimleri Dergisi ISSN 1305-1385 2011, CBU, Cilt 7. Sayı 1 9 – 16,

2011.

D.2. E. H. Atalmış, G. Selçuk, A. Ataç, “TUBİTAK 4006 Projelerine İlişkin Yönetici,

Yürütücü ve Öğrenci Görüşleri”, “Ahi Evran Universitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi,

ISSN: 2147 – 1037, KEFAD Cilt 19, Sayı 3, Aralık, 2018,

E. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve özet kitaplarında özeti (abstract)basılan bildiriler:

E.1. E. Kose, B. Kızıltoprak, Ahmet Atac,, “2,6-Dimethylanisole Molekülünün Yapısal ve

Spektroskopik (FT-IR, FT-Raman, NMR, UV-Vis) Özelliklerinin Yoğunluk Fonksiyon Teorisi (YFT)

ile İncelenmesi” “Adim Fizik Günleri VII”, Adnan Menderes Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi,

Fizik Bölümü 23–25 Mayıs 2018, Aydın, TÜRKİYE, 2018.

E.2. Ahmet Atac, B. Kızıltoprak, E. Kose, “Yoğunluk Fonksiyon Teorisi (YFT) Kullanılarak 2,5-

Dimethylanisole Molekülünün Yapısal ve Spektroskopik Analizinin Yapılması” “Adim Fizik Günleri

VII”, Adnan Menderes Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Fizik Bölümü 23–25 Mayıs 2018,

Aydın, TÜRKİYE, 2018.

E.3. E. Kose, Ç. Karaca, Ahmet Atac, F. Bardak, “2-Chloroquinoline molekülünün yapısal, titreşim,

elektronik ve kimyasal kayma özelliklerinin Yoğunluk Fonksiyon Teorisi ile (YFT) spektroskopik

olarak incelemesi” “Adim Fizik Günleri VII”, Adnan Menderes Üniversitesi, Fen-Edebiyat

Fakültesi, Fizik Bölümü 23–25 Mayıs 2018, Aydın, TÜRKİYE, 2018.

E.4. Ç. Karaca, Ahmet Atac, E. Kose, F. Bardak, “Linear-Response ve state-specific yaklaşımları

kullanılarak mono ve di-metilnaftalen türevlerinin çözelti etkisi altında elektronik geçişleri” “Adim

Fizik Günleri VII”, Adnan Menderes Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Fizik Bölümü 23–25

Mayıs 2018, Aydın, TÜRKİYE, 2018.

E.5. Ahmet Atac, Çağlar Karaca, Fehmi Bardak, Etem Kose, “UV–VIS and Flouresence

Spectroscopy and PCM-DFT/TD-DFT Linear Response, State-Specific study of 1-Bromo-2-

Methylnaphthalene and 1-Bromo-4-Bethylnaphthalene” “Adim Fizik Günleri VII”, Adnan Menderes

Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Fizik Bölümü 23–25 Mayıs 2018, Aydın, TÜRKİYE, 2018.

E.6. S. Bilgili, Ahmet Atac, F. Bardak, “Oktil zincirine sahip imidazol içeren bazı iyonik sıvıların

yapıları üzerinde anyon etkilerinin, spektroskopik ve elektronik özelliklerinin araştırılması”, “Adim

Fizik Günleri VII”, Adnan Menderes Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Fizik Bölümü 23–25

Mayıs 2018, Aydın, TÜRKİYE, 2018.

E.7. F. Bardak, S. Bilgili, A. Atac, “1-Butyl-2,3-dimethylimidazolium katyonlu iyonik sıvılarda

anyon etkileri spektroskopik ve elektronik özellikleri üzerine bir çalışma”, “Adim Fizik Günleri VII”,

Adnan Menderes Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Fizik Bölümü 23–25 Mayıs 2018, Aydın,

TÜRKİYE, 2018.

E.8. Ç. Karaca, Ahmet Atac, F. Bardak, E. Kose, “Xanthone’un TD-CAM-B3LYP ve State Specific

PCM Hesaplamaları” ADIM FİZİK GÜNLERİ VI, Balıkesir Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fak., Fizik

Bölümü 19–21 Tem. 2017, Balikesir, TÜRKİYE, 2017.

E.9. E. Kose, Ahmet Atac, F. Bardak, Ç. Karaca “2,3-dimethylanisole Molekülüne ait Yapısal,

Titreşim, Elektronik ve Kimyasal Kaymaların Spektroskopik İncelemesi” “Adim Fizik Günleri VI”,

Balıkesir Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Fizik Bölümü 19–21 Temmuz 2017, Balikesir,

TÜRKİYE, 2017.

E.10. E. Kose, Ahmet Atac, F. Bardak, Ç. Karaca “2,4-dimethylanisole Molekülünün, Titreşim,

Kimyasal Kayma Durumları ve Elektronik Özelliklerinin Spektroskopik Olarak İncelenmesi” ADIM

FİZİK GÜNLERİ VI, Balıkesir Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fak., Fizik Bölümü 19–21 Temmuz

2017, Balikesir, TÜRKİYE, 2017.

E.11. F. Bardak, M. Karabacak, Ahmet Ataç, F. Aydoğar “Halojenli geçiş metali komplekslerinde

metalin ve halojenin elektronik yapı ve biyoaktiviteye etkisinin incelenmesi” “Adim Fizik Günleri V”,

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Fizik Bölümü 21–23 Nisan, Eskişehir,

TÜRKİYE, 2016.

E.12. F. Bardak, M. Karabacak, Ahmet Ataç, Fatma Aydoğar “Halojenli geçiş metali

komplekslerinde metalin ve halojenin elektronik yapı ve biyoaktiviteye etkisinin incelenmesi” “Adim

Fizik Günleri V”, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Fizik Bölümü 21–23

Nisan, Eskişehir, TÜRKİYE, 2016.

E.13. A. Ataç, M. Aygün, ‘’Meslek Yüksekokulu ve KOSGEB İşbirliği Çalışması’’ I. Ulusal Şişli

Sempozyumu, İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu, 4-5 Haziran 2015, İstanbul, TÜRKİYE, 2015.

E.14. S. Sadi, F. Bardak, Ahmet Ataç, “1-butyl-3-methylimidazolium bis ( trifluoro methyl sulfonyl

) imide iyoniksıvısının elektronik yapı, spektroskopik özellikler ve iyonlar arası zayıf etkileşmelerinin

teorik olarak incelenmesi” “Adim Fizik Günleri IV”, Dumlupınar Üniversitesi, Fen Edebiyat

Fakültesi, 28-29 May. 2015, Kütahya, TÜRKİYE, 2015.

E.15. F. Aydogar, F. Bardak, Ahmet Ataç “Geçiş metali komplekslerinin elektronik yapısı,

spektroskopik özellikleri ve biyoaktiflerinin incelenmesi: Cu(INO)2Cl2 nin durumu”, “Adim Fizik

Günleri IV”, Dumlupınar Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, 28-29 Mayıs 2015, Kütahya,

TÜRKİYE, 2015.

E.16. E. Kose Ahmet Ataç M. Karabcak “2,6-difloranilin molekülüne ait spektroskopik ve moleküler

yapı analizinin kuantum kimyasal hesaplarla yapılması” Adim Fizik Günleri IV, Dumlupınar

Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, 28-29 Mayıs 2015, Kütahya, TÜRKİYE, 2015.

E.17. M. A. Cipiloglu, C. Karaca, Ahmet Atac and M. Karabacak “The Structural, Electronic and

Thermodynamical Properties of 2,6-bis(bromo­meth­yl)pyridine”, “Uluslararası Katılımlı 4. Ulusal

Kristalografi Toplantisi”, 17-19 Mayıs 2014, Diyarbakir, TÜRKİYE, 2014.

E.18. C. Karaca, Ahmet Atac and M. Karabacak “Molecular Structure, Electrochemical Properties

and Theoretical Spectroscopic Studies on 2'-Hydroxyl-4''-Dimethylaminochalcone”, “Uluslararası

Katılımlı 4. Ulusal Kristalografi Toplantisi”, 17-19 Mayıs 2014, Diyarbakir, TÜRKİYE, 2014.

E.19. M. Karabacak, C. Karaca, Ahmet Atac and E. Kose “DFT Study and Conformational Analysis

of 2-(2-fluoro-4-nitrophenoxy)-3-nitropyridine”, “Uluslararası Katılımlı 4. Ulusal Kristalografi

Toplantisi”, 17-19 Mayıs 2014, Diyarbakir, TÜRKİYE, 2014.

E.20. Ahmet Atac, C. Karaca, E. Kose and M. Karabacak, “Molecular Structure, Electronic

Properties, NBO Analysis And Spectroscopic Characterization Of 4-fluorophenyl)(4-hydroxy-3-

methylphenyl)methanone Using Quantum Chemical Calculations” Uluslararası Katılımlı 4. Ulusal

Kristalografi Toplantisi, 17-19 Mayıs 2014, Diyarbakir, TÜRKİYE, 2014.

E.21. Çağlar Karaca, Ahmet Atac “6-Amino-m-Cresol’ün Kuantum Kimyasal ve Spektroskopik

Çalışmaları”, “Adım Fizik Günleri III, Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi

Fizik Bölümü, 17-18 Nisan 2014, Isparta, TÜRKİYE, 2014.

E.22. F. Bardak, S. Bilgili, Ahmet Atac, M. Karabacak “İyonik Sıvılarda Zincir Uzunluğunun

Moleküler Titreşimler ve Elektronik Yapı Üzerine Etkisinin Teorik İncelenmesi: 1-alkil-3-

metilimidazolyum triflorometansulfonatların durumu” “Adım Fizik Günleri III”, Süleyman Demirel

Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümü, 17-18 Nisan 2014, Isparta, TÜRKİYE, 2014.

E.23. F. Bardak, T. Mavıs, Ahmet Atac, M. Karabacak İyonik sıvılarda zincir simetrisinin moleküler

titreşimler ve elektronik yapı üzerine etkisinin teorik incelenmesi: 1,3-dialkil metilimidazolyum

triflorometansulfonatların durumu”, “Adım Fizik Günleri III”, Süleyman Demirel Üniversitesi, FenEdebiyat Fakültesi Fizik Bölümü, 17-18 Nisan 2014, Isparta, TÜRKİYE, 2014.

E.24. E. Köse, A. Ataç, M. Karabacak, Molecular Structure, NMR, “Infrared and Raman Spectra,

HOMO-LUMO analysis of p-tolylacetonitrile,” “Adım Fizik Günleri II” Pamukkale Üniversitesi,

Kongre ve Kültür Mer., 25-27 Nisan 2012, Denizli, TÜRKİYE, 2012.

E.25. Ç. Karaca, A. Ataç, M. Karabacak “A DFT study on the structural and spectroscopic properties

of 3-nitrocinnamic acid”, “Adım Fizik Günleri II”– Pamukkale Üniversitesi, Kongre ve Kültür

Merkezi, 25-27 Nisan 2012, Denizli, TÜRKİYE, 2012.

E.26. E. Köse, A. Ataç, M. Karabacak, "Molecular structure, NMR, infrared spectra, HOMO-LUMO

analysis of 2-fluoro-4-hydroxybenzonitrile", “8th Nanoscience and Nanotechnology Congress”, 25-

29 Haziran 2012, Ankara, TÜRKİYE, 2012.

E.27. Ç. Karaca, A. Ataç, M. Karabacak, S. Günnaz, M. A. Çipilioğlu" “Structural, vibrational,

electronic, NMR and reactivity analyses of 4,5-Dimethylphenylene-1,2-diamine with experimental

techniques and quantum chemical calculations", “8th Nanoscience and Nanotechnology Congress,

25-29 Haziran 2012, Ankara, TÜRKİYE, 2012.

E.28. S. Bilgili, A. Ataç, T. Maviş, M. Eskici, M. Karabacak, “Determination of structural and

vibrational spectroscopic properties of 3-ethynylthiophene using FT-IR, FT-Raman, UV and NMR

experimental techniques combined DFT quantum chemical calculations", 8th Nanoscience and

Nanotechnology Congress, 25-29 Haz. 2012, Ankara, TÜRKİYE, 2012.

E.29. Z. Çalişir, M. Kurt, A. Ataç "Theoretical Study of Molecular Structure and Vibrational Spectra

of Ethyl-6 Chloro-Nicotinate Molecule by Density Functional Theory", “8th Nanoscience and

Nanotechnology Congress”, 25-29 Haz. 2012, Ankara, TÜRKİYE, 2012.

E.30. T. Maviş, A. Ataç, S. Bilgili, M. Eskici, M. Karabacak" Spectroscopic (NMR, UV, FT-IR and

FT-Raman) analysis and theoretical investigation of 2-ethynylpyridine with density functional theory ",

“8th Nanoscience and Nanotechnology Congress”, 25-29 Haziran 2012, Ankara, TÜRKİYE, 2012.

E.31. A. Ataç, Z. Çalişir, F. Bardak, “Experimental and Theoretical FT-IR Spectroscopic Analysis of

3,5 Pyridinedicarboxylic acid, synthesis and Vibrational Properties of Its Some Metal Halogen

Compounds” “6th. Nano Science and Nano Technology Conference”, 15-18 Haziran 2010, İzmir,

TÜRKİYE, 2010.

E.32. A. Ataç, E. Çulcular, F. Bardak, “The Investigation of Geometrical Properties of 2,5 Pyridine

dicarboxylic acid, Synthesis and Vibrational Properties of Its Some Metal Halogen Compounds”, “6th.

Nano Science and Nano Technology Conference”, 15-18 Haziran 2010, İzmir, TÜRKİYE, 2010.

E.33. A. Ataç ve F. Bardak, “Synthesis and investigation of spectroscopic properties of some

isonicotinic acid N- Oxide, cadmium and nickel halogen compounds,”, “Traditional Physics Days”,

Erzurum, TÜRKİYE, 2005.

E.34. A. Ataç ve F. Bardak, “İzonikotinik asit kadmiyum halojenür komplekslerinin sentezlenmesi

ve spektroskopik incelenmesi,” Türk Fizik Derneği 22. Fizik Kongresi, 14-17 Eylül 2004, Bodrum,

TÜRKİYE, 2004.

F. Editörlük ve Hakemlikler

a) Spectrochimica Acta (SCI)

b) Materials Chemistry and Physics (SCI)

c) Inorganic Chimica Acta (SCI)

d) Journal of Molecular Structure (SCI)

e) Light and Electron Optics (SCI)

f) Spectroscopy Letters

g) Measurement

h) Arabian Journal of Chemistry

G. Ödüller:

G.1. Celal Bayar Üniversitesi 2017

a. Sosyal Sorumluluk Proje Ödülü

G.2. Celal Bayar Üniversitesi 2015

a. Yönetilen tez için Tez Ödülü

G.3. Gördes Belediyesi 2015

b. Fahri Hemşehrilik Beratı

G.4. Celal Bayar Üniversitesi 2013

c. Yayın Performans Ödülü

G.5. Celal Bayar Üniversitesi 2012

d. Bilimsel Dergi Yayıncılık Ödülü

e. Yayın Performans Ödülü

G.6. Celal Bayar Üniversitesi 2011

a. Yayın Performans Ödülü

G.7. Yayın Teşvik Ödülleri (TÜBİTAK )

a. 2012---5 Adet Yayın için

b. 2011---3 Adet Yayın için

c. 2009---1 Adet Yayın için

Son Güncelleme: 01.05.2020 22:04
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.