‘Avrupa 12 Yıldız Şehir’ Unvanına Layık, Trabzon Ortahisar Belediyesi

Ahmet Metin Genç ve Hacı Nail Altunay

Seçimlerde yeniden kazanan belediye başkanlarının, halktan ikinci veya üçüncü dönem için bir kez daha vize alma nedenlerini irdelemeye devam…

Zira yeniden seçilen başkanlar, halkın gönlüne girmiş demektir. Sebeplerini irdelemekte, biz gazetecilere düşer.

***

Her sene gider- gelirdim. Ancak senelik iznimin kıtlığından Trabzon’u şöyle içime sindire sindire gezememiştim. 1997 yılında ayrılmıştım Trabzon’dan.

22 yılda ne değişti?

Gelişti mi, yerinde mi saydı?

Kentleşmesi, alt yapısı, üst yapısı doğru mu? Halka dönük yüzü…Yoksa yanlış yatırımlar mı yapıldı? …vs. Hiç şöyle özümseye özümseye inceleyememiştim, tüm bu konuları.

Geçen ayki Trabzon seyahatimde bu fırsatı bulabildim. Trabzon’u bu sefer daha derinden; inceleyebildim, gözlemleyebildim, biraz da araştırabilme fırsatım olabildi.

Ooo Trabzon uçmuş, bir tek kanatları yok. Doğu Karadeniz Bölgesi’nde bir ‘Bodrum, Alaçatı’ olmuş Trabzon…

Tabi ekonomik sosyo-kültürel atılımlarda; hem çok tehlikeli, hem de Trabzon’un geleceğini elinden alabilecek hatalarda yapılmadı değil…

‘Arap istilası’na izin vermek, müdahale etmemek, nötür kalmak… Esnaf, mal-mülk sahibi insanlar kazanacak diye; Araplar’ın neredeyse ‘Trabzon’u istila etmesi’ gelecek nesiller için büyük tehlike. ‘Araplar bir yere girmişse, Ora’nın tamamını elde etmeden, O şehirden çıkmaz.’ Bunu hesap edemeyen Trabzonlular ve Trabzon bürokratları büyük bir vebali yüklendiler…

Neyse bu konuyu başka bir yazımda ele alacağım, şimdilik konuyu dağıtmayalım…

***

Ancak şu bir gerçek ki; Trabzon Büyükşehir Belediyesi’nin yatırımlarından ve çalışmalarından ziyade; Ortahisar İlçesi Belediyesi’nin yaptıkları daha çok göze batıyor.

Neden mi?

Trabzon’un merkezi sayılan Meydan’a doğru trafik karman-çorman. Hem trafik düzeni yok, hem yol ağı yeterli değil, hem de trafik kuralları hak getire. Ne sürücüler, ne de yayalar bu şehirde kurallara uyuyor. Herkes kendince haklı, trafikte. Yayalar sanki sevgi yolunda yürüyor. Sallana-silkene… Arkada trafiği birbirine katmışlar, sürücülere cinnet geçirtiyorlar… Umarlarında değil.

Sürücüler de bir alem kardeşim. Nerde sıyıracak bir delik buldular, oradan vıın. Arkada kalan, sağdaki, soldaki ne halde, tehlike yarattılar mı? Onların da umurlarında değil. Tanjant yolu yapıldı ve kullanılıyor. Ancak trafik kaosuna deva olmadı, yazık ki.

Kısacası şehrin ta göbeği diye anılan Meydan mevki tam bir 46’lık…Trabzon trafiğinde Bir günde 46’lık olursunuz, benden söylemesi.

***

Ama…

Şehrin batısına doğru, Ortahisar İlçesi sınırları içerisinde seyahat ettiğinizde durum öyle mi?

Hayır…

Temiz, düzenli, sürücü de yaya da kurallara uyuyor. Park alanları oldukça fazla. Buda sağlı-sollu parklanmaları ortadan kaldırıyor.

Büyükşehrin hengamesini, karışıklığını tam sınırda bıçak gibi kesen Ortahisar’ın dinginliğini fark edince; gazeteci iç güdüsü ile nedenini araştırmaya başladım.

Öyle ya… Birbirine bu kadar yakın olan Trabzon Meydan mevkii civarı ile hemen yamacından batıya Akçaabat’a doğru uzanan Ortahisar İlçesi arasındaki; sosyal, kültürel ve alt-üst yapısındaki uçurum farkı neden olabilir?

Bu farkı; şehirde ömür geçiren bir vatandaş kolay kolay anlayamaz. Zira göz gördükçe, zihin alışır. Ama dışarıdan gelen ve eski-yeni kıyaslamasını yapabilecek biri; kolayca ortada barım barım bağıran farkı analiz edebilir.

Bu uçurum fark, neden oldu Trabzon’da?

Bakış açısından, neden olacak.

Bir tarafta var olan ile devam etmeyi tercih eden, üzerine koymayı zül gören, yeni projeler için çokta kafa patlatmayan; Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu vardı. Zaten başarısızlığını halkta fark etti ki; 31 Mart seçimlerinde Trabzon halkından yeni dönemin vizesini alamadı. Yerine Murat Zorluoğlu seçildi. Tanımam, etmem. O Trabzon’u yönetiyor, bende mesleğimi Ege Bölgesi’nde yapıyorum. Bir gün tanışırsak, Sayın Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu’nu da yazarız.

***

Dedik ya…Büyükşehir Ortahisar farkı, bakış açısından kaynaklanıyor. Bir tarafta Trabzon Büyükşehir Belediyesi, diğer tarafta; bir ilçe belediye başkanı olarak, büyükşehir belediye başkanı gibi çalışan Ortahisar Belediye Başkanı Av. Ahmet Metin Genç var. Ortahisar İlçesi bambaşka oldu. Ama tarihi geçmişine tecavüz edilmeden geliştirildi Ortahisar. Tarihi ve kültürel doku aynen duruyor. Hatta üzerine katıldı.

Eee halkta bu hizmetleri takdir etti, Ahmet Metin Genç’e ‘bu dönemde sen yapacaksın belediye başkanlığımızı.” Dedi.

Olay budur… Çalışırsan halk takdir eder, yeniden seçer. Çalışmazsan da belediyelerin merdiven başlarındaki “Eski Belediye Başkanlarımız” köşesine fotoğrafını koydurtur.

Şimdi ben yerli bir turist ve gazeteci gözüyle Ortahisar Belediyesi ile, Büyükşehir Belediyesi yatırımları arasındaki dev uçurumu görebildim, analiz edebildim ise kabahat benim mi? Yoksa 22 yıl önce bıraktığım Trabzon’un gelişiminde üzerine koyamayanın mı?

Ben; ne Trabzon Büyükşehir eski Belediye Başkanı Dr. Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu’nu, ne yeni başkan Murat Zorluoğlu’nu, ne de Ortahisar Belediye Başkanı Av. Ahmet Metin Genç’i tanırım. Hiç biri ile tek kelam etmişliğim dahi yoktur.

Gerek de yok zaten. Ben Şehirde araç kullanmaya veya yaya yürümeye başladığımda, alış-veriş için bir esnafa yaklaştığımda, bir yere oturup bir keyif kahvesi içmeye başladığımda; şehir bana habire anlatır. Her baktığım yer brifing verir bana. Her konuştuğum vatandaş ayaklı gazete gibidir.

Bir şehri ve o şehrin yöneticisini tanımak istiyorsan, halkına soracaksın halkına. Belediyelerin dağıttığı hizmet broşürlerine ve tanıtım kitapçıklarına, reklam filmlerine, billboardlarına, reklam raketlerine itibar etmeyeceksin. O reklam materyalleri zaten; başkanları övmek içindir. Yermek için değil.

Haberin, kanaatin aslı ve doğrusu halkta kardeşim halkta…

Esnaftır-vatandaştır şehrin gerçek nabzını tutan. Merak ettim, sordum, konuştum; söylediler, kanaat belirttiler.

Meydan Parkı’nda oturdum, yine her zaman ki gibi; fikir, kanaat sondajı yaptım. Bir esnaf grubu ile hasbihal ettim bu sefer.

Şöyle diyorlar…

“Ortahisar Belediye Başkanı Av. Ahmet Metin Genç, ‘çok dürüst ve düzgün adam. Çalıp-çırpmıyor. Sadece halka hizmet götürüyor. O’nun birde müdürü var… Hem Kültür ve Sosyal İşler hem de Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğünü yürütüyor.

Adı; Hacı Nail Altunay.

Ortahisar Belediye Başkanı Av. Ahmet Metin Genç ile müdürü Hacı Nail Altunay hizmet üretirken aynı bakış açısından bakıyor ve üretilen hizmetler gerçekten halkın tam da ihtiyacı olanlar. Bu nedenle Ortahisar halkı belediye başkanını sevdiği kadar, Kültür ve Sosyal İşler aynı zamanda Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü’nü yürüten Hacı Nail Altunay’ı da çok sever.”

O zaman bu müdürü ve yaptıklarını araştırıp, yazmak lazım değil mi? Öyle de yaptım.

***

Vatandaşın belediyelerde en çok işi olduğu birimler: Su, kanalizayon, kültür ve sosyal işler, sosyal yardım işleri, fen işleri, imar-ruhsat, emlak istimlak müdürlükleridir. Kültür ve Sosyal İşler Müdürlükleri aslına bakarsanız belediyelerin halka dönük yüzleridir.

Zira vatandaş belediyeler tarafından bir şehre yapılan yatırımların hangi birim tarafından yapıldığını bilmez, ilgilenmez. Vatandaş için önemli olan hizmet yapıldı mı, yapılmadı mı? Verilen vaatler yerine getirildi mi, getirilmedi mi?

Belediyelerin büyük ve ses getirecek yatırımlarından çok, küçük ama halka dokunan yatırım ve hizmetleri halk nezdinde daha bir kıymetli oluyor.

Zira dökülen bir asfaltı veya döşenen kilit parke taşları söküp kendiniz için kullanamazsınız. O yatırım toplumun genelinedir. Veya bir arıtma tesisini, bir köprülü kavşağı veya bir çocuk parkını kendinize mal edemezseniz; bunlar da toplumun genelinedir.

Ancak… Belediyelerin Kültür ve Sosyal İşler ile Sosyal Yardım İşleri müdürlüklerinin icra ettiği tüm; işler, hizmetler ve yatırımlar hem toplumun geneline, hem de bireysel olarak bire bir bizzat vatandaşın kendisine verilen, fiziksel olarak ta bizzat vatandaşa teslim edilen hizmetlerdir.

Elbette bu işleyiş vatandaşın bu iki müdürlükle ve hem diyalogları, hem de hasbihalleri daha içten, daha sıcak oluyor.

Hele dar gelirli aileler belediye başkanının kendisinden çok, bu iki müdürlüğün müdürlerini ve personeliyle artık ‘aileden gibi’ olunca, işte bu iki müdürlük belediyelerin “görünen yüzü, vitrini” oluyor.

***

İşte bu işlerin başında Hacı Nail Altunay adında, kalbi ve mazisi pırıl pırıl bir müdür var. Yaptığı işler o kadar temiz ve halka o kadar içten dokunuyor ki; Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç Trabzon Ortahisar Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ile Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü’nü Hacı Nail Altunay’a vermiş.

Hacı nail Altunay kısıtlı ekibi ile birlikte sürekli, yeni projeler üretiyor ve hayata geçiriyor.

Peki Ahmet Metin Genç ve Hacı Nail Altunay ne tür hizmetler ve yatırımlar kazandırdı Ortahisar’a;

Bir kere Avrupa Konseyi tarafından verilen "Avrupa 12 Yıldızlı Şehirler Sertifikası”nı ve 12 Yıldız Şehir bayrağını alan bir belediye Ortahisar Belediyesi.

 • Sokak yürüyüşleri ve halk-esnaf buluşmaları; birebir ortak aklı geliştiriyor. Şehir; halktan alınan talep, fikir, görüş ve istişarelerle birlikte yönetiliyor, yatırım ve hizmetler birlikte planlanıyor.

Dahası…

 • Ödüllü; edebi, resim ve sportif yarışmalar.
 • Şehir içi, şehir dışı ve uluslararası; konferanslar, paneller, fuarlar, sergiler, kermesler, buluşmalar, seminerler.
 • Trabzon için; yeni araştırma kitapları, tarihi kaynakların yazımı, basımı ve ilgi kurumlara dağıtımı.
 • Konserler, tiyatrolar, oyunlar, sinema günleri, kitap günleri… Yazarlar, ünlüler, futbolcular halk ile buluşturuluyor. Ünlü tiyatrocuların oyunları, Trabzon’da sergileniyor.
 • Her müzik dalında; çocuk, genç ve yetişkin koroları kuruldu, özel gün ve haftalarda sürekli konserler veriliyor.
 • Uzmanları ile; Tarihi, bilimsel ve akademik söyleşiler. Nihat Hatipoğlu sohbetleri.
 • Mahallere Gençlik ve Eğitim Merkezleri.
 • ‘Her Yönüyle Trabzon Günleri’ her yıl başka bir şehirde yapılıyor. Hatta bazı özel tarihlerde, yurt dışına da taşınıyor.
 • Türkiye’nin önemli gün ve haftalarına yönelik özel etkinlikler hiç aksatılmıyor.
 • Ünlü; yazarlar, tarihçiler, sanatçılar veya Trabzon’a tek bir çivi çakmış önemli şahsiyetlerin anma günü etkinlikleri, sürekli devam ediyor.
 • Kreş, İlkokul, ortaokul ve lise çağındaki öğrencilere uzmanları tarafından farklı etkinliklerle; trafik, sağlık ve mesleki konularda eğitimler veriliyor.
 • Kurulan Spor Kulüpleri vasıtasıyla her branşta yeni sporcular yetiştiriliyor.
 • Yaz futbol okulları, her yıl yeni sporcular yetiştiriyor, mezun ediyor.
 • Futbol turnuvaları düzenleniyor.
 • Anma geceleri ve programları, Kur’an-ı Kerim ziyafetleri, Kur'an-ı Kerim eğitimleri veriliyor. Kaside ve ilahi grupları konserler veriyor.
 • İŞKUR ile Ortak olarak, İnsan Kaynakları ve İstihdam fuarları düzenleniyor.
 • Ramazan ayının 30 günü boyunca ; her gün farklı bir mahallede iftar programları düzenleniyor. Bu programlarda mahalle halkı ücretsiz yemeğini yiyebiliyor, Ramazan eğlence programlarını ve konserlerini yine ücretsiz izleyebiliyor.
 • Trabzon Opera Bale Günleri ve Karadeniz Müzikleri Beste Yarışmaları yapılıyor.
 • Gurbette yaşayan Trabzonlular’ın yaptığı Hamsi Şölenleri veya Festivallerine destek olunuyor.
 • Modern İpekyolu ve Trabzon Çalıştayları yapıldı.
 • Akıl ve Zeka Oyunları Olimpiyatları yapıldı.
 • Toplu nikah ve sünnet törenleri yapılmaya, evlenecek çiftlere destek olunmaya devam ediliyor.
 • Ekopark ve Meydan Parkı Sokak Kütüphaneleri kuruldu.
 • Vosvos Şenliği ise Trabzonlular tarafından çok sevildi.
 • Keman, bağlama, gitar, fotoğraf, mefruşat, gümüş takı, piyano, drama, resim, ev tekstili, halkoyunları, hasır işlemecilik, İngilizce, bilgisayar kursları yılın her döneminde halka hizmet veriyor.
 • YGS, LYS kursları ile Trabzonlu öğrencilere eğitim desteği veriliyor.
 • Meslek edindirme kursları ile mesleği olamayan gençlere ve bireylere meslek kazandırılıyor. Beton Santrali, iş makinaları operatörlüğü kursları meslek edindirme kurslarından bazıları.
 • Arapça, İngilizce, İşaret dili ve diksiyon eğitimleri; dil eğitimleri kursları Ortahisar Belediyesi’nin sürekli eğitimleri arasında.
 • KOSGEB ve İŞKUR destekli girişimcilik kursları ile yüzlerce yeni girişimciye, iş kurma, hibe kredi desteği fırsatı tanınıyor.
 • Ortahisar Belediyesi’nden yardım talep eden ve şartları uygun yardıma muhtaç ailelere; ev eşyaları, gıda malzemeleri, yakacak yardımı yapılıyor.
 • Kaymaklı Mahallesi Aile Danışma Merkezi’nde; meslek edindirme kursları, Engelli Danışma Merkezi, Aile Danışma Merkezi ve Giysi Mağazaları her kesimden Trabzon halkına hizmet veriyor. Vatandaş giysi mağazalarından istediği giysiyi, ücretsiz olarak alıp evine götürebiliyor. Giysi ve ayakkabı yardımları; Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi’ndeki ihtiyaç sahiplerine de gönderiliyor.
 • Yenidoğan bebeklere sürekli; bebek çantası ve çam fidanı hediye ediliyor.
 • Okuma-yazma, yüzme kursları, yüzme müsabakaları ise planlanan sürelerde kesintisiz devam ediyor.
 • İhtiyaç sahibi öğrencilere; Kırtasiye malzemesi, okul çantası hediye ediliyor.
 • Çatışma ve iç savaş olan komşu ülkelerin belirli noktalarına insani yardım, temel gıda malzemeleri, acil ihtiyaç malzemeleri ve fındık; Kızılay ve Türkmen komutanlar vasıtasıyla gönderiliyor. Suriye- Halep, Cerablus bu noktalar arasından bazıları.
 • Trabzon’da yaşayan Afgan, Suriye, Irak, İran ve Pakistanlı göçmen aileler ile ekonomik durumu iyi olan aileler arasında başlatılan ve devam ettirilen ‘Kardeş Aile Projesi’ sıkıntısız devam ediyor. Proje ile göçmen ailelerin; ev kiralarına, çocuklarının eğitim giderlerine, sağlık harcamalarına, yakacak ve gıda ihtiyaçlarına destek olunuyor.
 • Bakıma muhtaç vatandaşlara evde bakım hizmetleri veriliyor.
 • Bedensel ve görme engelli, down sendromlu vatandaşlara eğitim ve kurs hizmetleri veriliyor. Ürettikleri ürünlerin satışlarının yapılarak, bütçelerine katkı sağlamalarına ön ayak olunuyor. Engelli bireylere POMEM Havalı silahlar Atış Poligonu’nda etkinlikler düzenleniyor. Engelli bireyler için her yılın belirli dönemlerinde farklı projeler hayata geçiriliyor. Yine engelli vatandaşlar için tekerlekli sandalye ve akülü araç, hasta yatağı, hasta kaldıracı, baston ve yürüteç teslimatları belirli zaman aralıklarında devam ediyor.
 • Yapılan ‘Trabzon Tarih Müzesi’ ile; 8088 tarihi belge, orijinal filmler, hatıratlar, 2200 kent ve kentliye ait fotoğraf, kartpostal, çeşitli objeler koruma altına alındı. Müzeye yeni tarihi belge kabulleri devam ediyor. Trabzon Tarih Müzesi; ‘Tarihi Kentler Birliği’ tarafından 2017 yılı içerisinde düzenlenen Müze ödüllendirme yarışmasında ‘Belge ve Arşiv Dalı’nda ödül aldı.
 • Gençler ve bazı gruplar belirli zaman aralıklarında farklı şehirlere ücretsiz götürülerek; kültür ve tarih gezileriyle bilgilendiriliyor.

Yazı ve maddeler uzadıkça uzadı. Bilgilendirmeyi burada keselim, okuyucuyu daha çok sıkmayalım. İcraat çok olunca, böyle oldu.

***

Trabzon ve ilçesi Ortahisar; farklı kültürlerdeki insanların yaşadığı, farklı şehirlerden insanların göç aldığı bir Karadeniz kenti. Yerlisi, Laz'ı, Kürt'ü, Çerkez'i, Boşnak'ı, Arap'ı, Suriyeli’si, Hıristiyan’ı, Sünni’si, Katolik’i, Alevi’si ve Türkmen'i ile; uyruk-din farklılıklarının zenginliğe dönüştüğü, sosyal barış ve huzurun temin ve tesis edildiği, kardeşliğin ve hoşgörünün en iyi şekilde sağlandığı bir coğrafya.

Ortahisar Belediyesi’nde; şeffaf, saydam, katılımcı ve en önemlisi halkın katılımlarıyla yönetilen bir belediye anlayışını en iyi şekilde uyguladığını gözlemledim.

Ortahisar Belediyesi’nin ‘Avrupa 12 Yıldız Şehir’ unvanına layık görülmesinin hakkı olduğunu düşünüyorum. Ve memleketimin belediyesi, belediye başkanı ve O’na bu yolda katkı sağlayan müdürü Hacı Nail Altunay ile gurur duyuyorum.

El ele verip; ‘mutlu, gülen insanlar kenti Ortahisar’ı kurmuşlar, geliştirmişler, yatırım yapmışlar, halka hizmet etmişler. Maaşlarını alarak; 2-80 uzanmamış, keyif yapmamışlar.

Ortahisar Belediyesi; Avrupa vizyonuna sahip çalışmaları, hayvan, doğa ve insan dostu yenilikçi proje ve fikirleri, katılımcı yerel yönetimi projeleri ile gerçek anlamda ‘12 Yıldız Şehri.’

Elbette eksiği var…

Mesela; İstihdam, yeni iş alanları, yeni iş olanakları...

Ancak bir belediye olarak  istidam alanları konusundaki projeler için; hem büyük kaynaklar, hem de çok büyük yatırımlar gerekiyor. Bu konuda hükümetin Trabzon’a acil olarak el atması gerekiyor. Trabzon gençliği işsizlikten kırılıyor. Mezunlar başka illere göç ediyor. Köylerde sürekli yaşayan aileler kalmadı. Yani köyler boşaldı.

Ben Ortahisar Belediyesi’nden bu konuda da bir atılım, bir kıvılcım, bir lokomotif güç geleceğine inanıyorum.

Halk; Ortahisar Belediyesi’nin Soyadı ‘Genç’ olan zihni ve hayalleri genç olan, çalışmak ve üretmekten yorulmayan, hedefleri yaşlanmamış Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç’ten, gelecek 100 yıl için kalıcı istihdam projeleri ve yatırımları bekliyor.

Ortahisar Belediyesi tarafından istidama yönelik bir adım atılsa, arkasını da hükümetin getireceğine inanıyorum.

Ortahisar Belediyesi’nin Kurucu Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç ; Ortak akılla kenti büyütmeye çalıştı. Ortahisar İlçesi artık gururla bakılabilecek bir kent halini aldı.

***

Bu kadar uzun bir bilgilendirmeyi hak eden Trabzon Ortahisar Belediyesi, Belediyenin öngörüsü açık başkanı Ahmet Metin Genç ile Kültür ve sosyal İşler Müdürü Hacı Nail Altunay; yapmış oldukları insanı yönü kuvvetli hizmetleri, kültürel iletişim ve etnik gruplar arasında toplumsal barışı sağlayıcı çalışmalarıyla; Ortahisar’ın bir Avrupa ilçesi olduğunu tescillemiş durumda. ‘Avrupa 12 Yıldız Şehir’ unvanına layık görülmek rastlantı değildir. Bu sertifika öyle para ile pulla ile de satın alınmaz. Hak edilirse verilir.

Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç ile Kültür ve sosyal İşler Müdürü Hacı Nail Altunay’ın gayretleri sayesinde bu sertifika Trabzon’a gitti. Elbette; Ortahisar Belediyesi’nin diğer müdürleri ve belediye ekibinin de ilçenin böyle kalkınmasında ve gelişmesinde katkısı büyük.

Ancak treni lokomotif çeker.

Ortahisar Belediyesi’nin lokomotifi Ahmet Metin Genç ile Kültür ve sosyal İşler Müdürü Hacı Nail Altunay’dır.

Bu yaz tatilinde Trabzon’a gittiğimde, diğer birimleri de araştıracağım. Bakalım onlar neler yapmış Ortahisar için.

Takdirin çıkış noktası ‘halk’ tır. Gazeteci-yazar; halkın kanaatini yazan, bildiren, duyuran kişidir. Halk bize Takdirin çıkış noktasını anlattı, bizde yazdık.

Eğer ‘sizde takdirin çıkış noktası olmak istiyorsanız’; önce halka dokunup, halkı mutlu edecek işler yapıp, halkı ikna edeceksiniz. Halk ikna olursa; gazeteciyi Fizan’da da olsa arar, bulur, anlatır, yazdırtır, takdiri hak eden o yetkiliye veya şahsa sahip çıkar.

Bu iş böyledir….

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.